Over ons

Kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing is in november 2008 op initiatief van Vereniging Aegon opgericht. De missie van Leyden Academy is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Inhoudelijk zijn de speerpunten vitaal, betekenisvol en verbonden hierbij leidend. Het team van Leyden Academy zet zich met hart en ziel in voor een leeftijdsvriendelijke samenleving, zodat de extra levensjaren die we winnen vooral zinvolle en plezierige jaren zijn. Samen met onze samenwerkingspartners willen we bijdragen aan een samenleving waarin de kwaliteiten van jong en oud op waarde worden geschat en mensen zich tot op hoge leeftijd uitgenodigd voelen om mee te doen. Waar kwaliteit van leven en eigen regie leidende principes zijn in de zorg, en waar de leefomgeving mensen verleidt tot gezonde en sociale keuzes.

Vanuit onze missie verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Ook zijn we betrokken bij diverse praktijkprojecten en programma’s, ontwikkelen we blauwdrukken, instrumenten en scholingspakketten. Tot slot dragen we onze visie en inzichten over in diverse onderwijsprogramma’s voor uiteenlopende doelgroepen. We vinden het belangrijk dat de kennis die we opdoen, zijn weg vindt naar beleidsmakers, zorgverleners en het grote publiek om zo de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren.

Team
Maatschappelijke vraagstukken vragen om een multidisciplinaire benadering. In onze aanpak combineren we dan ook biologische, sociologische, antropologische, psychologische, filosofische, kunstzinnige en medische invalshoeken. Ons team bestaat onder meer uit artsen, onderzoekers, sociaal-cultureel antropologen, psychologen, ervaringsdeskundigen, communicatiespecialisten, social designers en ouderen die zich voor Leyden Academy inzetten. Een nadere introductie van onze experts en hun specifieke aandachtsgebieden vindt u hier.

Op de foto (van links naar rechts):

Vooraan: Frans van der Ouderaa, Elena Bendien, Sjaiesta Nanhekhan, David van Bodegom, Josanne Huijg, Jolanda Lindenberg, Tineke AbmaEveline Kiela, Daniëlle Swart, Nina Conkova
Tweede rij: Ellen Plasmeijer, Truus Teunissen, Daphne Raad, Jacqueline Leijs, Frank Schalkwijk, Marie-Louise Kok
Derde rij: Derya Uzun, Yvonne Schinkel-Koemans, Evelien Kelfkens, Erik de Jong, Tamar Shahinian
Achteraan: Sonja WendelLieke de Kock, Jana Kerssies, Miriam Verhage, Zohra Bourik, Mirjam de Leede.

Niet op de foto: Charlotte van den Eijnde, Tom MaassenMarleen Dohmen, Frank Kessel

Directie
Prof. dr. Tineke A. Abma is sinds 1 december 2019 directeur-bestuurder van Leyden Academy en sinds juli 2021 bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Op 23 juni 2023 sprak Tineke haar oratie ‘The Art of Belonging’ uit naar aanleiding van haar benoeming.

Raad van Commissarissen
In onze Raad van Commissarissen hebben zitting: Alice Jentink, MSc, mr. Marianne Tijssen (voorzitter), prof. dr. Marianne de Visser, prof. mr. Carel Stolker en Jenneke van Pijpen, MSc.

Wilt u meer weten over Leyden Academy, neem dan gerust contact met ons op.