Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit en intimiteit is, ongeacht de leeftijd, een belangrijk onderdeel van ons leven  en van ons emotioneel welzijn. Toch weten we onvoldoende over hoe thuiswonende mensen van zestig jaar en ouder over het onderwerp denken en hoe zij hun eigen seksualiteit en intimiteit ervaren. Ook bestaan er veel stereotypen over ouderen als aseksueel of preuts die we graag willen doorbreken. Daarom is ‘Seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd’ een nieuw onderzoeksthema waaraan we in 2023 veel aandacht aan gaan besteden.

Ervaringen en dilemma’s
In dit onderzoek kiezen we voor een participatieve benadering. Dit betekent dat we met oudere mensen zullen in gesprek gaan over hun ervaringen en dilemma’s, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande vragen:

  • Wat verstaat u onder seksualiteit, intimiteit en seksuele vitaliteit?
  • Hoe gaat u om met vragen over seksualiteit en intimiteit?
  • Is het voor u belangrijk om een intieme relatie te hebben?
  • Hoe vind je een nieuwe partner als je ouder wordt?

Participatieve benadering
Participatieve benadering weerspiegelt de maatschappelijke positie van Leyden Academy die veranderingsprocessen in de maatschappij wil faciliteren door mét oudere mensen te praten in plaats van over ouderen. Binnen dit onderzoek staan we open voor allerlei creatieve onderzoeksvormen; waaronder fotograferen, ontwerpen en schrijven.

In gesprek gaan
We nodigen thuiswonende zestigplussers* graag uit voor een laagdrempelig gesprek over dit onderwerp. Dit kan individueel of in een kleinschalige groep van maximaal acht personen. De gesprekken duren ongeveer één tot anderhalf uur. Heeft u interesse? We horen het graag via onderstaand invulformulier of e-mail naar onderzoek@leydenacademy.nl. We nemen daarna spoedig contact met u op om een geschikte datum, tijdstip en locatie te bepalen. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het team van Leyden Academy, onder de begeleiding van senior onderzoeker Elena Bendien. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact met haar opnemen via bendien@leydenacademy.nl. Tegen het einde van 2023 zullen we onze bevindingen presenteren.

*De leeftijd is slechts een indicatie. Bent u jonger dan 60 jaar oud en heeft u belangstelling voor het thema? Dan bent u harte welkom!

    Met het verzenden van dit formulier ga ik er mee akkoord dat Leyden Academy contact met mij opneemt voor het inplannen van een groepsgesprek.