Oost, West, Thuis Best!

Met het onderzoeksproject ‘Oost, West, Thuis Best!’ willen we samen met burgers en stakeholders stappen zetten om levensloopbestendige en leeftijdsvriendelijke wijken te creëren. Daarmee dragen we bij aan de uitvoering van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de Woonzorgvisie.

Wereldcafés
In 2024 willen we twaalf hoofdsteden in Nederland bezoeken en voorzien van tips  hoe je een leeftijdsvriendelijke buurt kunt realiseren. Natuurlijk kijken we hierbij per gemeente naar de huidige plannen en woonzorgvisies, en de thema’s die daar van belang zijn. Samen met ZorgSaamWonen  organiseren we per gemeente zogeheten wereldcafés voor vertegenwoordigers van die gemeente, van woningcorporaties en van wijknetwerken. Tijdens enkele rondes gaat met onder de leiding van een onderzoeker in gesprek. In de eerste ronde worden opgedane inzichten en ideeën verzameld. In de tweede ronde wordt dit uitgewerkt en worden er verdiepende vragen gesteld. In de laatste ronde komen de deelnemers tot concrete acties voor een levensloopbestendige buurt, waarmee men aan de slag kan gaan. De bevindingen van de gesprekken en de bedachte acties zullen tijdens het ZorgSaamWonen-congres op 3 oktober 2024 in Den Haag worden gepresenteerd.

Zorg voor de buurt
Bij het maken van de vertaalslag van visie naar praktijk maken we gebruik van ons eerder ‘Zorg voor de buurt’- onderzoek. In dit lopend initiatief van stichting Thuis Voelen, staat de woonomgeving en sociale omgeving centraal. Het doel is het bevorderen van thuis voelen in de buurt zodat mensen langer en prettig thuis kunnen blijven wonen. In 2023 zijn verschillende buurten en wijken bezocht waarbij er vanuit het bewonersperspectief is gekeken hoe de buurt geschikter gemaakt kan worden om er langer thuis te kunnen blijven wonen. Op basis hiervan is het magazine Thuis Voelen in de buurt ontwikkeld.

Woonplezier
Het onderwerp is niet nieuw, of het nu om een leeftijdsvriendelijke wijk gaat of om levensbestendig wonen. Eerder hebben we divers onderzoek uitgevoerd onder de noemer ‘Woonplezier’. Zo hebben we met ZorgSaamWonen gratis online workshops ontwikkeld, waarin vijftigplussers en wijkprofessionals aan de slag kunnen gaan met (toekomstige) woonwensen. Iedere editie biedt actuele informatie en praktische kijk- en doe-opdrachten over thuisgevoel en woongeluk, woonwensen en woonvormen, leefomgeving, innovaties en toekomstperspectief. Klik hier voor deze gratis online workshops!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Eveline Kelfkens.