Vacature(s)

Promovendus ‘Eenzaamheid onder oudere migranten’ bij NIDI-KNAW in Den Haag

Oudere migranten vormen een aanzienlijk deel van de Nederlandse oudere bevolking en hun aantal zal de komende jaren naar verwachting sterk toenemen. Verder is de samenstelling van deze groep zeer divers wat betreft migratiegeschiedenis, land van herkomst, sociaaleconomische status etc. Oudere migranten staan voor verschillende uitdagingen, waaronder een verhoogde kwetsbaarheid op sociaal gebied. In vergelijking met ouderen zonder migratieachtergrond ervaren zij vaker eenzaamheid, waar vaak nog een taboe op rust. Het taboe zorgt ervoor dat het onderwerp onbesproken blijft binnen de familie en gemeenschap en er geen passende ondersteuning wordt geboden.

Het eerste doel van dit project is om het zwijgen over eenzaamheid onder oudere migranten te doorbreken. We zullen innovatieve kwalitatieve methoden gebruiken om inzicht te krijgen in waarom oudere migranten terughoudend zijn om over eenzaamheid te praten, in welke contexten deze terughoudendheid vooral voorkomt, welke gevoelens dit teweegbrengt en hoe het taboe kan worden doorbroken door zowel de ouderen zelf als hun families en de bredere gemeenschap.

Het tweede doel van dit project is te komen tot geschikte eenzaamheidsinterventies voor verschillende typen eenzame oudere migranten. Door gegevens van een aantal bestaande surveys te koppelen en te analyseren, zullen allereerst subgroepen van oudere migranten worden geïdentificeerd die bijzonder vatbaar zijn voor eenzaamheid. Met deze informatie, kennis en inzichten uit de bestaande literatuur over werkzame elementen van eenzaamheidsinterventies en in samenwerking met onze maatschappelijke partners, zullen vervolgens interventieprofielen worden vastgesteld die aansluiten bij de behoeften van deze specifieke risicogroepen. Bestaande interventies worden op basis van de profielen aangepast, getest en geëvalueerd op effectiviteit.

In dit project zullen twee PhD-studenten worden aangesteld: één bij de Rijksuniversiteit Groningen voor het kwalitatieve onderzoeksdeel en één bij het NIDI voor het kwantitatieve onderzoeksdeel. Deze vacature is voor de PhD-student die wordt aangesteld bij het NIDI.

De PhD-student zal worden begeleid door Tineke Fokkema (NIDI) en Nina Conkova (Leyden Academy on Vitality and Ageing)

Kijk hier voor de volledige vacaturetekst en om te solliciteren