OP TIJD studie

Op welk tijdstip van de dag kunnen we het beste bewegen? Dat is de centrale vraag van de OP TIJD studie (ouderen OP TIJD in beweging). In dit kortdurende onderzoek kijken we naar het effect van sporten op verschillende momenten van de dag op uw slaapkwaliteit en andere gezondheidsaspecten, zoals stofwisseling en stemming. De OP TIJD studie is opgezet door de afdeling interne ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met de Leyden Academy, het Bioclock consortium en het Centre for Human Drug Research.

Waarom doen we dit onderzoek?
Uit vorige onderzoeken weten we dat bewegen heel belangrijk is voor onze vitaliteit en gezondheid. Vanwege het grote belang van bewegen is er een nationale richtlijn voor gezond bewegen opgesteld (de Nederlandse Norm Gezond Bewegen): de norm is vastgesteld op minimaal vijf dagen in de week dertig minuten matig intensief bewegen. Deze norm geeft aan hoe vaak, hoe lang en hoe intensief we moeten bewegen om gezond te blijven. Echter, het vertelt ons niet op welk moment van de dag we het beste kunnen bewegen.

Uit recente onderzoeken komt naar voren dat het moment van bewegen belangrijk is. Dit heeft te maken met onze biologische klok, een mechanisme in het lichaam wat verantwoordelijk is voor het regelen van een dagelijks 24 uur ritme. Een goed functionerende biologische klok is belangrijk voor onze gezondheid. Voeding maar ook beweging op het juiste moment kan helpen om verschillende processen in het lichaam te synchroniseren met onze biologische klok. Het is alleen nog niet bekend wanneer we het beste kunnen bewegen. De hoogste tijd dus is om dit te onderzoeken.

Wie kan er mee doen?

  • U bent tussen de 60 en 80 jaar.
  • U heeft langdurige slaapproblemen (langer dan drie maanden).
  • U bent met pensioen.
  • U bent fysiek in staat om een beweegprogramma te volgen.
  • U heeft geen hart- en vaatziekten
  • U heeft geen slaapapneu.

Waarom zou u meedoen?

  • U helpt ons mee meer informatie te krijgen over de invloed van bewegen op gezondheid.
  • Mogelijk verminderen uw slaapproblemen.
  • U krijgt een vergoeding van 250 euro als u alle studiedagen doorloopt.
  • U krijgt in totaal zestien gratis sportlessen onder begeleiding van een deskundige.

Hoe verloopt het onderzoek?
De duur van de OP TIJD studie is in totaal acht weken. Deze periode is van 2 mei tot 27 juni 2024. Voordat het onderzoek begint controleren wij of u geschikt bent om mee te doen aan de studie. In totaal vragen we u om 5 keer naar het LUMC te komen voor bloedafname en metingen. De studie bestaat uit drie interventies die u allemaal zult doorlopen. Iedere interventie duurt veertien dagen. Gedurende deze dagen volgt u een beweegprogramma of een inactief programma en zullen wij uw gezondheid meten door middel van verschillende meetinstrumenten en vragenlijsten. Het beweegprogramma bestaat uit 4 sportlessen per week op een locatie vlak bij het LUMC. Voor de overige 3 dagen krijgt u instructies om thuis op een vast moment te bewegen. Na de eerste en de tweede interventieperiode zal er een rustperiode van zeven dagen plaatsvinden waarin u geen programma hoeft te volgen en er geen metingen plaatsvinden. Na de derde interventieperiode is de studie afgelopen.

Hoe geef ik me op?
Heeft u vragen of wilt u zich voor de studie aanmelden? Neem dan telefonisch (maandag t/m vrijdag van 08.00–16.30 uur, 06-15471053) of per email (optijdstudie@lumc.nl) contact met ons op. Een onderzoeker zal vervolgens contact met u opnemen.