Elena Bendien

Dr. Elena Bendien is sociaal en cultureel gerontoloog; zij heeft PhD’s in taalkunde en in humanistiek gedaan. Deze laatste behaalde ze in 2010 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, met als thema ‘Interdisciplinair onderzoek naar de betekenis van herinneringsprocessen op latere leeftijd’. De titel van haar proefschrift luidde: ‘From the Art of Remembering to the Craft of Ageing: A Study of the Reminiscence Museum’.

Elena maakt sinds 1 maart 2020 deel uit van het onderzoeksteam van Leyden Academy, waar zij zich onder meer richt op de thema’s ‘Ageism’, ‘Seksualiteit en Intimiteit op latere leeftijd’ en ‘Ervaringen van Nederlandse vrouwen in de transitieperiode van betaald werk naar pensionering’.

Elena heeft een breed scala aan expertise op het interdisciplinair vakgebied ageing-studies. In haar werk focust zij zich op de sociale, culturele, gender- en sekse-gebonden aspecten van het ouder worden. Zij ziet een grote toegevoegde waarde in intersectioneel en participatief actieonderzoek. Beide invalshoeken doen volgens haar recht aan de complexiteit van het ouder worden. Zo kan wetenschappelijk onderzoek een grotere impact hebben op de positie en het welzijn van oudere en jonge volwassenen.

Elena’s droom is om te leven, te werken en om vervolgens zelf ouder te worden in een wereld waar ouderen meetellen en waar hun stem duidelijk wordt gehoord! Voor ouder wordende vrouwen heeft zij een bijzondere plek in haar hart en in haar werk.

In de media

Contact
E-mail
LinkedIn