Elena Bendien

Dr. Elena Bendien is sociaal en cultureel gerontoloog, en heeft PhD’s in taalkunde en in humanistiek. Deze laatste behaalde ze in 2010 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, met als thema: interdisciplinair onderzoek naar de zingevende waarde van herinneringsprocessen op latere leeftijd. De titel van dat proefschrift luidt ‘From the Art of Remembering to the Craft of Ageing: A Study of the Reminiscence Museum’.

Elena heeft een breed scala aan expertise op het interdisciplinair vakgebied Ageing-studies. In haar werk focust zij zich op de gevolgen van de stijgende levensverwachting voor de sociale, gezondheid-gerelateerde, culturele, historische, gender- en sekse-gebonden aspecten van het ouder worden. Zij ziet een grote toegevoegde waarde in een intersectionele onderzoeksbenadering, die volgens haar recht doet aan de complexe vraagstukken van het ouder worden.

We zijn verheugd dat Elena sinds 1 maart 2020 het onderzoeksteam van Leyden Academy versterkt, waar ze zich met name richt op het thema Levensloop. Elena heeft een droom; ze wil leven, werken en ouder worden in een wereld waar ouderen meetellen, waar hun stem wordt gehoord, luid en duidelijk!

Een greep uit de media

Contact
E-mail
LinkedIn