Elena Bendien

Dr. Elena Bendien is sociaal en cultureel gerontoloog, en heeft PhD’s in taalkunde en in humanistiek. Deze laatste behaalde ze in 2010 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, met als thema: interdisciplinair onderzoek naar de zingevende waarde van herinneringsprocessen op latere leeftijd. De titel van haar proefschrift luidde: ‘From the Art of Remembering to the Craft of Ageing: A Study of the Reminiscence Museum’.

Elena heeft een breed scala aan expertise op het interdisciplinair vakgebied Ageing-studies. In haar werk focust zij zich op de gevolgen van de stijgende levensverwachting voor de sociale, gezondheidsgerelateerde, culturele, historische, gender- en sekse-gebonden aspecten van het ouder worden. Zij ziet een grote toegevoegde waarde in een intersectionele onderzoeksbenadering, die volgens haar recht doet aan de complexe vraagstukken van het ouder worden.

Elena maakt sinds 1 maart 2020 deel uit van het onderzoeksteam van Leyden Academy, waar ze zich onder meer richt op het thema levensloop en vraagstukken met betrekking tot sekse- en leeftijdsdiscriminatie. Elena’s droom is om te leven, werken en ouder worden in een wereld waar ouderen meetellen en waar hun stem wordt gehoord, luid en duidelijk!

In de media

Contact
E-mail
LinkedIn