Verborgen verbinding

Leyden Academy werkt samen met stichting Watershed aan het intergenerationeel verhalencollectief ‘Verborgen verbinding’. Het collectief bestaat uit vijf jongeren en vijf ouderen uit Eindhoven en heeft in het najaar van 2023 gewerkt aan het kunstzinnig vertellen van elkaars verhalen en al doende te inspireren en te verbindingen. De naam verborgen verbinding is gebaseerd op de verbindingen die de deelnemers zelf met elkaar hebben ervaren door naar elkaars verhalen te luisteren en vragen uit nieuwsgierigheid te stellen. Veel gedeelde ervaringen zijn generatie overstijgend en zijn vaak ‘onzichtbaar’ wanneer je elkaar niet kent.

“Achter elke vraag schuilt een verhaal, in elk verhaal zit een verbinding.”

Fase 1
Op 4 maart 2024 vond de afronding van de eerste fase van het participatieve onderzoeksproject plaats. Voor deze afsluitende bijeenkomst werden bewoners uit Eindhoven uitgenodigd om tijdens een diner meer te horen over het project én om zelf ook ‘verborgen verbindingen’ te ervaren. Gesprekken werden op gang gebracht door vragen die op het bestek, de servetten en de borden waren geschreven. Vragen als: ‘Wanneer vond je zelf dat je geen kind meer was?’ en ‘Wanneer zat je voor het laatst op je knieën?’ kwamen aan bod. De deelnemers van het project zaten verspreid aan de tafels en gingen samen met de genodigden in gesprek. Tussendoor werden er gedichten door het collectief voorgedragen en tekeningen getoond die tijdens het proces waren gemaakt.

Fase 2
In de volgende fase wordt iets ontwikkeld dat duurzaam is en kan blijven bestaan, ook zonder de aanwezigheid van het collectief. Samen met een groep jongere en oudere deelnemers organiseren we gratis workshops, die zich onder andere richten op het vastleggen van andermans verhalen en gesprekstechnieken. Ook wordt een mobiele ontmoetingsplek ontwikkelt, waarmee we gesprekken tussen mensen uit verschillende generaties willen stimuleren. Klik hier voor de oproep om deel te nemen!

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Jo Visser fonds. Wilt u meer weten over dit project? Stuur dan een mail naar Evelien Kelfkens: kelfkens@leydenacademy.nl.