Connect@Health

In 2019 is Connect@Health van start gegaan. Dit project richt zich op het verbeteren van de online gezondheidsvaardigheden (eHealth) van Marokkaanse senioren. Om dit te bereiken is een innovatieve digitale leermethode ontwikkeld, die zal worden geïmplementeerd en geëvalueerd aan de hand van een eenjarig onderzoeksproject.

Achtergrond
Net als voor bank- of overheidszaken, moeten we steeds vaker het internet op als het gaat om onze gezondheid. eHealth-toepassingen zoals het online maken van een afspraak, apps die je conditie bijhouden of chatgesprekken met je huisarts, zijn mooie ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Helaas kan lang niet iedereen hiervan profiteren. Zo zijn veel online toepassingen of digitale trainingen moeilijk te volgen voor mensen met bijvoorbeeld laaggeletterdheid, beperkte gezondheidsvaardigheden of een taalbarrière. Uit onderzoek is gebleken dat senioren met een migratie-achtergrond vaak achterblijven op de huidige digitale ontwikkelingen omdat ze kampen met een combinatie van bovengenoemde factoren (Milard et al. 2018).

Het onderzoek
Gezien het toenemende aantal ouderen met een Marokkaanse achtergrond (Fokkema en Conkova 2018) en hun vaak lagere sociaaleconomische positie en gezondheidssituatie (Schellingerhout 2004) willen we voor én met senioren met een migratie-achtergrond een geschikte computertraining ontwikkelen. Hiervoor werkt Leyden Academy samen met Attifa, een zorgorganisatie voor oudere migranten in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht. De deelnemers aan het onderzoek (zowel mannen als vrouwen) zijn allemaal bezoekers van de dagbesteding van Attifa en ouder dan 55 jaar.

Connect@Health bestaat uit een drietal fasen:

  • Fase 1: begin 2019 hebben we focusgroepen georganiseerd om de huidige kennis en leerwensen van de senioren te inventariseren.
  • Fase 2: gedurende de zomermaanden is aan de hand van de verzamelde informatie een computertraining ontwikkeld die de mensen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, in oktober 2019 gratis kunnen volgen.
  • Fase 3: vervolgens worden via interviews de training, persoonlijke ervaringen en opgedane vaardigheden geëvalueerd.

De trainingsmethode
De computertraining die tijdens dit project zal worden ingezet, maakt gebruik van een geïndividualiseerde aanpak (de deelnemers volgen hun eigen snelheid en schema) en zelf bestuurbaar audiovisueel materiaal en inhoud op basis van de behoeften en voorkeuren van de deelnemers. Hierbij wordt rekening gehouden met culturele aspecten, taal- en beeldgebruik en moeilijkheidsgraad.

Connect@Health wordt uitgevoerd in samenwerking met de Polytechnic Universiteit van Madrid, SERMAS en E-Seniors, en gefinancierd door EIT Health.

Lees ook de blog Digitale inhaalslag: de ervaring van migrantenouderen van Nina Conkova op de website van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein (september 2020).

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Verhage.