Verhalend leren en verbeteren

De laatste jaren worden verhalen steeds vaker gebruikt voor leren en verbeteren in de zorg. Waar zijn cliënten, naasten en zorgprofessionals tevreden over en wat kan er beter? Deze verhalen kunnen worden vastgelegd en op individueel, team- en organisatieniveau worden ingezet voor het verbeteren van kwaliteit van leven, van zorg en van de zorgrelatie.

Kwaliteitsverbetering en verantwoording
In het verleden gebruikten organisaties vaak uitsluitend kwantitatieve methoden om inzicht te krijgen in kwaliteit van zorg. Denk hierbij aan vragenlijsten met meerkeuzevragen. Maar hiermee mis je de individuele verwachtingen, behoeften en wensen. Ook wordt niet duidelijk welke verhalen achter een bepaalde score zitten. Verhalende methoden kunnen gebruikt worden voor het ophalen van ervaringen. De gedeelde ervaringen kun je bijvoorbeeld gebruiken bij een reflectiebijeenkomst, waarbij er ruimte is voor verschillende perspectieven. Vervolgens worden de verhalen naar verbeteracties vertaald. Naast het verbeteren van de kwaliteit van zorg, kan een zorgorganisatie de uitkomsten ook gebruiken bij de verantwoording aan het zorgkantoor.

Een onderbouwde verhalende methode kiezen
Er zijn verschillende manieren om met verhalend leren en verbeteren aan de slag te gaan, ook zijn er verschillende methoden. De methoden verschillen van elkaar in:

  • de manier waarop en hoe vaak ze worden verzameld en waarom;
  • het soort verhalen;
  • bij wie ze worden opgehaald;
  • welke mensen betrokken zijn bij het verzamelen van de verhalen;
  • hoe de verhalen voor leren en ontwikkelen worden gebruikt.

Kies zelf welke methode bij jou, je team en jullie organisatie past.

Inspiratie over verhalend leren en verbeteren
Om inspiratie te bieden rondom het werken met verhalend leren in de praktijk, nemen we bij verschillende zorgaanbieders een kijkje in de keuken. Lees hoe Cicero Zorggroep de methode toepast in het artikel Met verhalen leren en verbeteren: ‘Concrete aangrijpingspunten werken motiverend!’ Lees ook Verhalen over de eigen praktijk helpen medewerkers bij reflectie. En lees hoe bij Mijzo het verhaal als kwaliteitsinstrument’ zorgt voor inzichten die net wat dieper gaan. Klik hier om meer te lezen over een eerder bericht van ons over zeggenschap van ouderen.

‘Verhalend leren en verbeteren’ wordt uitgevoerd door Leyden Academy, Vilans, Maastricht University, Erasmus University Rotterdam en Tilburg University, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Heb je een vraag of opmerking? Mail dan naar verhalen@vilans.nl.