Kunst in de zorg


Dans, tekenen, muziek, zang, poëzie, theater en beeldende vorming samen met een kunstenaar en andere senioren. Welke waarde heeft dat op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau? Vanuit het programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft ZonMw een tweejarige subsidie toegekend aan ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s)- based Initiatives and Arts-based Program’. Leyden Academy en Amsterdam UMC doen binnen dit programma onderzoek naar de waarde van kunst in de langdurige zorg door bestaande kunstinitiatieven in de zorg te beschrijven, de impact te evalueren en op zoek te gaan naar de onderliggende werkzame principes. Met als uiteindelijk doel deze voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar te maken, om de zorgpraktijk te versterken én bij te dragen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen.

Waarde van kunst en creativiteit
Tineke Abma, directeur van Leyden Academy en tevens hoogleraar Participatie & Diversiteit in Amsterdam UMC: “Er zijn in Nederland veel kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ook binnen zorgorganisaties zijn er diverse programma’s ontwikkeld. We voelen allemaal dat kunst en creativiteit in de zorg heel waardevol kunnen zijn: om jezelf te kunnen uiten, je verbonden te voelen met anderen, even je te beperkingen vergeten en benaderd te worden vanuit wat je nog wél kunt. Maar die waarde is best lastig om goed te meten. We willen ons graag inzetten om die waarde wetenschappelijk te onderbouwen en bestaande en nieuwe kunstprojecten in de zorg zo een steviger fundament te geven.”

Unieke samenwerking
Leyden Academy en Amsterdam UMC zijn in januari 2020 gestart met een participatief actieonderzoek waarbij wordt gezocht naar verhalen en beelden over de waarde van kunst in de zorg. Daarnaast biedt het onderzoek de mogelijkheid om samen te leren met betrokkenen in de diverse bestaande initiatieven en programma’s, wat direct kan leiden tot concrete acties met een positieve impact. Het team bestaat uit kunstenares Janine Schrijver (Stichting B.a.d. Rotterdam), onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en senioren die er op toezien dat het perspectief van ouderen in alle fasen wordt meegenomen. De Hogeschool van Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut maken deel uit van het bredere consortium. Het programma sluit aan op een wereldwijde beweging voor meer kunst in de zorg, ondersteund door de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Aftrap van het programma
Op donderdag 5 maart 2020 vond in Utrecht de energieke en creatieve start plaats van ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg’. De middag stond in het teken van kennismaking tussen de diverse initiatieven, programma’s, organisatoren en onderzoekers. Klik hier voor het persbericht en bekijk onderaan deze pagina de video voor een impressie van de kick-off.

Kunst in tijden van corona
De beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen zorgden al snel voor een koerswijziging in het project. Toch weten de diverse kunstenaars binnen de diverse programma’s en initiatieven een alternatieve invulling te geven aan hun activiteiten. Want juist in deze moeilijke tijd hebben ouderen behoefte aan afleiding, inspiratie, troost en contact. Een deelnemer aan het onderzoek: “Nu met corona komen er nog heel veel problemen natuurlijk. En je zou bijna denken voordat mensen straks een psychiater of een psycholoog nodig hebben, breng er maar een doek naartoe en een hoop penselen en verf, en laat mensen daar gewoon van genieten.”  Klik hier voor meer informatie.

Tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ in november 2020 is een interessante sessie gewijd aan kunst in de langdurige zorg. Met o.a. initiatiefnemer Erik Zwiers en deelnemer Franc Janssen van de Participatiekoren, Machteld van der Meij van de Gruitpoort (initiatief Kunst door de brievenbus), zorgbestuurder Marie-Claire van Hek (AxionContinu), Sanne Scholten (LKCA) en Tineke Abma. U kunt deze sessie hier terugkijken.

Periodiek houden we geïnteresseerden per e-mail op de hoogte. Klik hier om de meest recente nieuwsbrief te lezen. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de website Kunst in de Zorg of neem contact op met Jolanda Lindenberg.