Invloed van werken op geluk en gezondheid

Hoe kan werken bijdragen aan je gezondheid, en hoe beïnvloedt de tijd rondom de pensionering de gezondheid en het welbevinden? Om antwoord te krijgen op het eerste deel van deze vraag werkt Leyden Academy samen met TU Delft in het Health Coach Program. Bij dit gezondheidsprogramma voor werknemers van de TU Delft zijn werknemers door persoonlijke coaches begeleid en is hen geleerd om met behulp van een e-dashboard inzicht te krijgen in stress, beweegpatroon en dieet. Deze vorm van zelfmanagement van gezondheid met behulp van e-health is een bijzondere innovatie in de bedrijfsgeneeskunde. Leyden Academy heeft de (medische) effectevaluatie van dit programma uitgevoerd op basis van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. De eerste resultaten laten zien dat de deelnemers na zes weken een lagere bloeddruk, een lager gewicht en een gunstiger cholesterolprofiel hebben. Nu zal moeten blijken in hoeverre dit positieve effect duurzaam is.

Voor de beantwoording van het tweede deel van de vraag naar pensionering werken wij samen met de onderzoekers van het Aegon Center for Longevity and Retirement. Zo ontwikkelen we een serie van vier whitepapers om het vraagstuk van pensionering breder te trekken dan het traditionele financiële perspectief. Het eerste inleidende whitepaper in de serie 'Broadening the view on retirement' verscheen in december 2018 en verkent de vraag: Why do we retire?. In de drie whitepapers die volgen in 2019, verbreden we het vraagstuk van pensionering vanuit het perspectief van gezondheid en vitaliteit, welbevinden en levenstevredenheid en ten slotte de beeldvorming over pensionering en gepensioneerden.

Ook wordt in samenwerking met acht ILC Global Alliance-partners onderzocht of vroege of late pensionering effect heeft op onder andere cognitieve vermogens op latere leeftijd.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke van der Waal.