Invloed van werken op geluk en gezondheid

Hoe kan werken bijdragen aan je gezondheid, en hoe beïnvloedt de tijd rondom de pensionering de gezondheid en het welbevinden? Om antwoord te krijgen op het eerste deel van deze vraag werkt Leyden Academy samen met TU Delft in het Health Coach Program. Bij dit gezondheidsprogramma voor werknemers van de TU Delft zijn werknemers door persoonlijke coaches begeleid en is hen geleerd om met behulp van een e-dashboard inzicht te krijgen in stress, beweegpatroon en dieet. Deze vorm van zelfmanagement van gezondheid met behulp van e-health is een bijzondere innovatie in de bedrijfsgeneeskunde. Leyden Academy heeft de (medische) effectevaluatie van dit programma uitgevoerd op basis van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. De eerste resultaten laten zien dat de deelnemers na zes weken een lagere bloeddruk, een lager gewicht en een gunstiger cholesterolprofiel hebben. Nu zal moeten blijken in hoeverre dit positieve effect duurzaam is.

Voor de beantwoording van het tweede deel van de vraag naar pensionering wordt samengewerkt met Aegon N.V.

Parallel aan Aegon’s periodieke Retirement Readiness Survey wordt gewerkt aan een visiestuk over flexibiliteit rondom pensionering. Ook wordt in samenwerking met acht ILC Global Alliance-partners onderzocht of vroege of late pensionering effect heeft op onder andere cognitieve vermogens op latere leeftijd.

 Meer weten? Neem contact op met Marieke van der Waal.