Een bredere blik op de pensionering

Pensionering is niet alleen een financiële aangelegenheid; het is een levensfase waarin mensen sociaal verbonden willen blijven, een waardevolle bijdrage willen leveren aan hun gemeenschap en, al dan niet betaald, productief willen blijven. Vanuit die gedachte kan onderzoek dat is gericht op de relatie tussen pensionering en belangrijke thema’s op latere leeftijd zoals gezondheid, levenstevredenheid en beeldvorming over het ouder worden, mensen helpen om zich voor te bereiden op hun pensioen en op hun sociale positie en maatschappelijke betrokkenheid als zij eenmaal met pensioen zijn gegaan. Om die reden heeft het Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR) de onderzoekers van Leyden Academy uitgenodigd om mee te denken over pensionering vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken en zo het publieke debat over pensioenen breder te trekken dan het gebruikelijke financiële perspectief.

In de serie 'Broadening the view on retirement' zijn twee uitgaven verschenen:

  • In de whitepaper Why do we retire? (december 2018) worden de diverse wensen en ambities verkend die mensen hebben voor hun pensionering, mede gebaseerd op onderzoeken van het ACLR en Leyden Academy;
  • In de tweede whitepaper Health and retirement (juni 2019) wordt ingegaan op de rol die gezondheid speelt bij een succesvolle voorbereiding op en invulling van de pensionering.