Cultuur-sensitieve zorg

Zorg voor ouderen met een migratieachtergrond in Amsterdam: Een toekomstperspectief

In Amsterdam stijgt het aantal senioren met zorgbehoeften snel. Een groot deel van die groei vindt plaats onder ouderen met een migratieachtergrond. Deze groep senioren wordt niet alleen ouder en zorgbehoevender maar ook steeds diverser. Met deze demografische ontwikkeling komen belangrijke vragen: Hoe groot zal de zorgvraag in de nabije toekomst zijn en hoe kunnen we tegemoet komen aan de diverse zorgwensen en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond?

Grote diversiteit
Op dit moment zijn er veel (cultuur)specifieke voorzieningen gericht op verschillende doelgroepen; denk bijvoorbeeld aan kleinschalig wonen voor senioren met een Surinaamse achtergrond of dagbestedingen voor senioren met een Turkse of Marokkaanse afkomst. Er zijn goede redenen (zoals taal en religie) die cultuurspecifieke zorg wenselijk maken. Uit onderzoek en spiegelgesprekken blijkt echter dat er allerlei knelpunten worden ervaren bij het voldoen aan verwachtingen, behoeften en wensen in deze cultuurspecifieke zorg. Bovendien zijn de wensen en behoeften van ouderen met een migrantenachtergrond net zo verschillend als die van ouderen die in Nederland zijn geboren. Ook binnen gelijke migrantengroepen is er sprake van grote diversiteit, waarbij andere kenmerken (zoals opleiding en inkomen) een meer bepalende rol kunnen spelen.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Het achterhalen van de zorgvraag komt tot stand met hulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als we kijken naar de wensen en behoeften aan zorg en ondersteuning onder ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond komen de volgende vragen aan bod: Wat vindt men belangrijk aan zorg en ondersteuning thuis, of op een andere plek als het thuis niet meer gaat? Hoe ziet men dit in de toekomst? Wat hebben zorgverleners in de praktijk nodig om passende zorg te verlenen? We gaan hierover in gesprek met ouderen, hun kinderen en andere naasten alsook met zorgmedewerkers (fase 1).

Interventie en kennisverspreiding
Vervolgens zullen we tot een concept interventie komen (fase 2) en gaan we dit bij vijf locaties van de deelnemende zorgorganisaties testen (fase 3). Tot slot zullen we in fase 4 de verkregen informatie en vaardigheden duurzaam een plek geven in zorg en ondersteuning, en het voor een ieder toegankelijk maken. We hopen dat hiermee de zorgverlening beter zal aansluiten in situaties waarin culturele verschillen een rol spelen, en dat de zorgkwaliteit en tevredenheid zal toenemen.

Dit project loopt van januari 2020 tot en met december 2021, en is een samenwerkingsverband tussen Amsta, Amstelring, Cordaan, gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en Leyden Academy. Wilt u meer weten over dit onderzoeksproject? Neem dan contact op met Nina Conkova.