Jana Kerssies

Sinds juni 2023 maakt Jana deel uit van het onderzoeksteam van Leyden Academy. Ze is binnen het speerpunt Betekenisvol betrokken bij het project ‘Seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd‘. Jana zet zich in voor een diepgaand begrip van de beleving en ervaringen van ouderen. Haar doel is deze centraal te stellen in de bredere maatschappelijke representatie van seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd. Ze omarmt een participatieve benadering waarin zijzelf en haar collega’s ouderen actief betrekken in een open en inclusief gesprek. Daarbij richt Jana zich op het doorbreken van de beperkende stigma’s binnen dit thema.

Jana behaalde haar masterdiploma Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Wageningen, waar ze zich tijdens haar studie toelegde op politiek en beleid. Daarnaast rondde ze haar master Sociologie af aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich specialiseerde in gender en seksualiteit. Hier vond ze haar passie en roeping. Jana zet zich in voor een toekomst waarin gelijkwaardigheid en inclusie vanzelfsprekend zijn, en waarin iedereen, ongeacht leeftijd, meetelt. In haar onderzoek richt Jana zich dan ook op het doorbreken van taboes en stereotypen, met name om de stemmen van vaak ondervertegenwoordigde groepen te versterken. Zo heeft ze ook onderzoek verricht naar het verbeteren van de maatschappelijke positie van slachtoffers van seksueel geweld in het wetsvoorstel seksuele misdrijven.

Contact
E-mail