Verhalen van oudere migranten

Veerkracht vanuit liefde
Er bestaan in onze maatschappij veel vooroordelen over en stereotypen van ouderen en van mensen met een migratieachtergrond. Dit geldt nog eens extra voor de combinatie van beide: oudere migranten. Ten onrechte, want deze ‘groep’ is heel divers en omvat ouderen uit talloze landen van herkomst. En zelfs binnen groepen ouderen met een gedeelde culturele achtergrond zijn de onderlinge verschillen groot. Ook blijft vaak onderbelicht dat veel van deze ouderen een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage leveren en veel veerkracht bezitten. In het project ‘Verhalen van oudere migranten’ willen we de beeldvorming van oudere migranten positief beïnvloeden aan de hand van een reeks persoonlijke portretten waarin de verscheidenheid en (veer)kracht van deze mensen tot uiting komt.

Media-analyse
We zijn gestart met een exploratief onderzoek naar de beeldvorming van ouderen met een migratieachtergrond in de media, door een analyse van de vijf grootste Nederlandse dagbladen in de periode 1991-2021. Hieruit komt een beperkt, eenzijdig en overwegend negatief beeld naar voren. Zo wordt bijna uitsluitend geschreven over ouderen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond en gaan veruit de meeste artikelen over onderwerpen die samenhangen met kwetsbaarheid zoals zorg, ziekte, armoede en taalachterstand. De bevindingen van de media-analyse zijn beknopt samengevat in deze infographic (augustus 2021).

Verhalenbundel
Uit de interviews die we met een groot aantal ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond hebben afgenomen, is een selectie gemaakt van enkele portretten die samen een divers beeld laten zien dat recht doet aan de verscheidenheid en levensverhalen van deze mensen. De portretten, in beeld en tekst, worden gebundeld in een boek, gepubliceerd in een serie podcasts en zullen onderdeel uitmaken van een campagne op sociale media.

Dit project wordt ondersteund door Jo Visser fonds en stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.

Neem voor meer informatie contact op met Nina Conkova.