Zohra Bourik

Zohra is sinds september 2022 als onderzoeker bij Leyden Academy verbonden aan het project Kunst in de Zorg. In dit participatief actieonderzoek staat onder meer de waarde van actieve kunstparticipatie met en voor ouderen met een migratie-achtergrond in Nederland centraal. Kunst en creativiteit in de zorg kunnen heel waardevol zijn: om jezelf te uiten, je verbonden te voelen met anderen, even je beperkingen te vergeten en benaderd te worden vanuit wat je nog wél kan.

Zohra studeerde sociaal-cultureel werk aan de Sociale Academie in Amsterdam en ‘Arabische talen en culturen’ aan de UvA. Zij specialiseerde zich in culturele antropologie, geschiedenis en taalkunde van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In haar doctoraalscriptie deed ze onderzoek naar ‘Oral History’ en legde de verhalen van haar oma’s en andere ouderen in Marokko vast. Na haar studies werkte Zohra ruim twintig jaar bij welzijnsorganisaties zoals Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam, Buurthulp, Praat, Prachtvrouw, Vreedzame wijk en de Indische Buurtschool. De afgelopen vijf jaar werkte Zohra als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van VUmc.

Contact
LinkedIn
Email

In de media