Narratieven in de thuiszorg

Bij passende zorg gaat het ook over de overdracht van de behandeling in het ziekenhuis naar behandeling thuis. Hierbij wordt gekeken naar wat past bij de persoon en bij de zorgorganisatie. De afgelopen jaren is hier ervaring mee opgedaan. Zo heeft Leyden Academy samen met thuiszorgorganisatie Allerzorg ervaringen van patiënten opgehaald over hun oncologische behandeling thuis in plaats van in het ziekenhuis.

Verrichte onderzoek
Op 24 november 2023 hebben vijftig patiënten deelgenomen in het onderzoek. De onderzoeksvragen waren: ‘Hoe ervaren patiënten hun oncologische zorg thuis?’ en ‘Zijn er verschillen tussen zorg thuis en zorg in het ziekenhuis?’ De volgende hoofdthema’s kwamen aan bod: flexibiliteit en gemak, kwaliteit van behandeling, persoonsgerichte zorg, comfort thuis, planning, nazorg, continuïteit verpleegkundige en lichamelijk ongemak.

Positieve patronen
Veel patiënten spreken hun waardering uit voor de behandeling in het comfort van hun eigen huis. Deze omgeving biedt vaak een gevoel van normaliteit en ontspanning. Verder levert de flexibiliteit in het plannen en het gemak van het niet hoeven te reizen minder stres op. Ook is er minder druk op de mantelzorg om patiënten naar het ziekenhuis te brengen. De aandacht en zorg van het verplegend thuispersoneel wordt vaak benadrukt. De patiënten waarderen de persoonlijke interactie, die vaak niet alleen medisch zorg omvatte, maar ook emotionele ondersteuning. Ze voelen zich minder patiënt en meer mens.

Leerpunten
Sommige patiënten geven de voorkeur aan het hebben van dezelfde zorgverlener bij elk bezoek. Zij voelen dat deze continuïteit leidde tot een beter begrip van hun conditie en tot een sterkere, vertrouwensvolle relatie. Verder waren er meldingen van moeilijkheden met de planning, zoals onzekerheid over de timing van bezoeken of last-minute wijzigingen. Ook uitten sommige patiënten hun zorgen over de afvoer van medisch afval en nazorg na de behandeling, wat wijst op een behoefte aan betere communicatie of processen op dit gebied.

Een persoonlijke blik op kwaliteit
Door het ophalen van deze korte verhalen – ook wel micro-narratieven genoemd – deelden patiënten waardevolle inzichten in hun ervaren zorg, die de kwaliteit van zorg ten goede zullen komen. Een belangrijke uitkomst van de bezoeken van de zorgprofessional bij de patiënten thuis is dat er een andere dynamiek ontstaat. De patiënt krijgt meer regie over zijn/haar gezondheid en de zorgverlener krijgt meer inzicht in de mens achter de patiënt. Inzichten in wat iemand nodig heeft en belangrijk vindt, helpen om de zorg thuis nog beter in te richten. En dat is passende zorg!

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen Leyden Academy, thuiszorgorganisatie Allerzorg en Nyenrode Business Universiteit, en wordt ondersteund door Johnson & Johnson.
Wil je meer weten over onze aanpak en de inzichten die we hebben opgedaan? Neem dan contact op met Sonja Wendel.