Wensen en ambities van oudere vrouwen

Vanaf de jaren 60 is het voor Nederlandse vrouwen pas mogelijk om zelfstandig te beslissen over hun deelname aan de arbeidsmarkt. Op dit moment omvatten vrouwen ongeveer de helft van de Nederlandse beroepsbevolking. Dusver richt onderzoek zich voornamelijk op deze werkzame jaren met weinig aandacht voor de fase tussen betaald werk en pensionering. Van de onderzoeken die zich wel op deze fase richten, is de focus van het merendeel op de financiële consequenties van (vroege) pensionering. Er zijn nog veel vragen over hoe Nederlandse vrouwen hun leven na pensionering betekenis geven, hun welbevinden, wensen en ambities, en welke verschillen er zijn tussen vrouwen en mannen in deze transitiefase.

Perspectieven op ouder worden
Terwijl een groeiend aantal vrouwen op leeftijd een werkzaam leven achter de rug hebben, is er weinig bekend over hoe zij ten opzicht van pensionering staan. We willen dit achterhalen door gebruik te maken bestaande data uit vragenlijsten en het afnemen van interviews. We richten ons daarbij met name op ervaringen en motivaties. Zo willen we beter begrijpen wat hun visie op veroudering is en hoe we kunnen bijdragen aan het welbevinden. Ook willen we bijdragen aan kennis en interventies ten behoeve van de voorbereiding op het pensioen.

Neem voor meer informatie contact op met Elena Bendien.