Marleen Dohmen

Sinds januari 2020 versterkt PhD-kandidaat Marleen het team van Leyden Academy. De komende jaren zal zij zich inzetten voor het project Narratieve verantwoording in de praktijk. Hierin wordt de aandacht gericht op het persoonlijk ervaren welbevinden van zorgmedewerkers, bewoners en hun belangrijke anderen, als graadmeter voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het doel van het project is om een conceptmethode te ontwikkelen waarmee persoonlijke ervaringen structureel deel gaan uitmaken van de dagelijkse routine van zorgmedewerkers en het kwaliteitsbeleid van een locatie of organisatie.

Marleen behaalde haar bachelor Psychologie aan de Universiteit Leiden. In 2019 rondde zij hier ook haar master Applied Cognitive Psychology af. Tijdens haar studie was Marleen vooral geïnteresseerd in de interactie tussen mens en technologie. Om zich hier verder in te verdiepen volgde zij de minor Interactive Environments aan de TU Delft en deed ze bij TNO stageonderzoek naar de gebruikerservaring van virtual reality. Tijdens en na haar studie werkte Marleen bij GGZ Delfland, waar zij zich vooral bezighield met de normatieve verantwoording van zorg.

Contact
E-mail
LinkedIn