Josanne Huijg

Josanne Huijg 2015-websize

Dr. Josanne Huijg volbracht haar Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze werkt sinds 1 mei 2015 bij Leyden Academy. Josanne verricht onderzoek naar de wensen en verlangens van oudere mensen; wat vinden zij belangrijk en wat geeft hun leven betekenis? De verworven kennis vertaalt zij naar activiteiten en projecten die bijdragen aan gelukkig en gezond ouder worden.

Tot haar recente activiteiten behoort het pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg – een persoonlijke blik op kwaliteit’. In dit project staan de wensen en verlangens van ouderen in het verpleeghuis centraal. We onderzoeken wat voor bewoners het leven de moeite waard maakt en hoe hun belangrijke anderen hier een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast trainen we medewerkers om bewoners de ruimte te geven om te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn.

Thema’s
Vitaliteit en welbevinden van oudere mensen, leef- en werkplezier in de langdurige zorg, belang van beweging, klinische en gezondheidspsychologie

Een greep uit de media

  • MAX Vandaag, juni 2017, videocollege Geluk op leeftijd.
  • Voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties verwijzen we u naar PubMed.

Contact
E-mail
LinkedIn