Josanne Huijg

Dr. Josanne Huijg volbracht haar Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. In 2014 promoveerde zij er aan de Faculteit Sociale Wetenschappen op een onderzoek naar de implementatie van beweeginterventies in de eerstelijnszorg, een onderwerp binnen de gezondheidspsychologie en de implementatiewetenschap. Josanne werkt sinds 1 mei 2015 bij Leyden Academy, waar zij leiding geeft aan de activiteiten binnen het speerpunt Betekenisvol. Josanne verricht onderzoek naar de wensen en verlangens van oudere mensen; wat vinden zij belangrijk en wat geeft hun leven betekenis? De verworven kennis vertaalt zij naar activiteiten en projecten die bijdragen aan gelukkig en gezond ouder worden.

Josanne is verantwoordelijk voor het pilot-project Leefplezierplan voor de zorg. In dit project staan de wensen en verlangens van ouderen in het verpleeghuis centraal. We onderzoeken wat voor bewoners het leven de moeite waard maakt en hoe hun belangrijke anderen hier een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast trainen we medewerkers om bewoners de ruimte te geven om te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn. Uiteindelijk moet deze narratieve kwaliteit ook een plek krijgen in de in- en externe verantwoording van goede zorg.

Josanne is sinds 2021 lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS). Ook maakt zij deel uit van de programmacommissie van het Zorgondersteuningsfonds.

Thema’s
Vitaliteit en welbevinden van oudere mensen, leefplezier en werkplezier in de langdurige zorg, verantwoording van kwaliteit op basis van narratieven, klinische en gezondheidspsychologie

Contact
E-mail
LinkedIn

In de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.