Arts & Health

Arts & Health-event: In contact
Contact is bijzonder. Echt in contact met een ander mens, met jezelf, 
met je werk en je omgeving. Echt contact is ook zeldzaam, zeker op plekken waar werkdruk hoog is en de behoefte eraan zo sterk is. In de zorg bijvoorbeeld. Daarom organiseren we op donderdag 30 en vrijdag 31 mei in het Poortgebouw in Leiden, samen met The Care Lab van The University of Manchester, een tweedaags tweetalig event rondom contact. Via dans, zang, theater, meditatie, beeldende kunst, rituelen, verhalen en gesprek zoeken we naar manieren waarop het contact in de zorg kan worden versterkt.
Op het programma hebben we staan: dans en choreografie door Anneloes van Schuppen, theater en gebaar gebaren door Marjolein Baars en Doris Hochscheid, mindfulness door Berit Lewis, stemkunst door Chantal Goossens, leren aanraken door Ester van der Geest, verhalen over zorg door Jenny Harris en James Thompson, zorgesthetiek in Manchester door Kate Maguire-Rosier en Reka Polyani, intergenerationeel spel door Lieke de Kock en Greet Meesters, dans en coaching door Mariëlle Peerenboom, kunstzinnig wandelen met Nieke Koek, werken met rituelen door Ruchama Kramer en Marijn Graven, en reflectieve houtbewerking door Tom Maassen. In alle bijeenkomsten staan vormen van contact centraal.

Ouderen, zorgprofessionals, managers, docenten en studenten Zorg & Welzijn, onderzoekers en anderen die actief zijn op het snijvlak van kunst en zorg, zijn van harte uitgenodigd. Klik hier voor meer informatie en om jezelf alvast voor aan te melden!

Whitepaper Arts in Health Nederland
Kunst zorgt ervoor dat mensen zich beter voelen en helpt ze om beter met hun ziekte om te gaan. Ook in het sociale domein en preventie, en bij het verkorten van ziekenhuisopnames kan kunst veel betekenen. Er moet veel meer aandacht komen voor de positieve effecten van het gebruik van kunst in de gezondheidszorg. Deze oproep doen meer dan tweehonderd onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden die hebben meegewerkt aan een breed onderzoek van Arts in Health Nederland. Gezamenlijk schetsen zij hoe kunst kan bijdragen aan de transitie in de gezondheidszorg, welke geweldige en bewezen succesvolle initiatieven er al bestaan en hoe het veld verder kan worden versterkt.

Bewezen effect nog veel te weinig ingezet
Arts in Health Nederland heeft een whitepaper over kunst als zorg opgesteld die aantoont dat kunst een waardevolle rol speelt in het humaniseren en toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. Onderzoek wijst uit dat activiteiten zoals het zingen in een koor of een bezoek aan musea niet alleen plezierig en inspirerend zijn, maar ook aantoonbare voordelen hebben voor de gezondheid. Ondanks deze bevindingen wordt kunst nog steeds veel te weinig ingezet in onze gezondheidszorg. Arts in Health Nederland pleit voor het integreren van kunst en creativiteit in zorginstellingen en gemeenschappen ter bevordering van gezondheid en welzijn. Kunst geeft ruimte aan het menselijke: als je creatief bezig bent ligt de focus niet langer op ziek zijn, maar op wat je nog wel kan. Niet dat kunst mensen direct geneest, maar kunst moedigt individuen aan om op een andere manier met hun ziekten om te gaan, zorgt voor een gevoel van comfort en helpt ook bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en vervreemding. Kunst kan daarnaast ook een rol spelen bij preventie door het vergroten van welzijn en het versterken van sociale verbinding in gemeenschappen. 

“Ik zie het bij mijn vader. Hij heeft het etiket Alzheimer. Het gaat alleen nog maar over wat hij niet meer kan, zoals koffie zetten. Je kunt je voorstellen wat voor effect dat heeft op zijn eigenwaarde. Maar sinds een tijdje zingt hij elke donderdagavond in Santykoor de Freulesjongers. Hij vergeet veel maar die afspraak vergeet hij niet. Hij wil dat gewoon niet missen. Hij zegt dat hij er vrienden heeft. En het helpt mijn moeder dat hij vrolijk is, dat hij verhalen vertelt. Ze voelen zich minder eenzaam.” – Tineke Abma, hoogleraar Ouderparticipatie

Bundel krachten
Er zijn al prachtige initiatieven en programma’s in Nederland die kunst inzetten als zorg, maar het veld is veel te gefragmenteerd. De whitepaper is een intersectorale verkenning van Arts in Health in Nederland en dient als een oproep tot actie en bevat een agenda en doelen voor de komende tien jaar. De initiatiefnemers benadrukken de noodzaak om het veld te versterken door de krachten te bundelen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor onderzoek, onderwijs en praktijk.