Mirjam de Leede

Sinds 1 januari 2023 is Mirjam werkzaam bij Leyden Academy en het Leids Universitair Medisch Centrum als PhD-kandidaat. Mirjam werkt sinds de afronding van de HBO-V in 1994 in de wijkverpleging, eerst als wijkverpleegkundige en later als verpleegkundig specialist. Haar passie en aandachtsgebieden zijn palliatieve zorg en zorg voor kwetsbare ouderen.

Mirjam heeft tijdens haar werk in het Midden-Oosten veel aandacht besteed aan preventie en gezondheidsbevordering samen met en door de inwoners. Vanuit het speerpunt Vitaal werkt ze samen met (en vanuit) de thuiszorgorganisatie Buurtzorg aan een onderzoek over collectieve preventie in een wijk of buurt. Ze is samen met wijkbewoners en (wijk)verpleegkundigen op zoek naar een methodiek waarbij wijkbewoners aan gezondheidsbevordering en preventie kunnen werken.

Contact
E-mail
LinkedIn

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.