Executive leergang

Hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Een familielid zal anders naar kwaliteit kijken dan een zorginkoper, en een verzorgende weer anders dan een toezichthouder. En wat vindt de groeiende groep ouderen hier eigenlijk zelf van? Er vindt in de ouderenzorg een verschuiving plaats naar persoonsgerichte zorg, met oog voor welbevinden en leefplezier naast ziekte en verlies. Hoe navigeert u als bestuurder tussen die diverse en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen? Hoe formuleert u uw visie en beleid in een voortdurend veranderende context? Welke waarden geven u houvast, wat geeft u bezieling in uw werk?

Als deze vragen u aanspreken en u op zoek bent naar inhoudelijke verdieping en uitwisseling op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor ouderen, dan is de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen iets voor u. Sinds 2011 biedt deze jaarlijkse opleiding ruimte aan bestuurders en directeuren om elkaar te inspireren en van elkaar te leren, in een kleinschalige setting. U volgt een gevarieerd programma met colleges van topdocenten, volop ruimte voor bespiegeling en discussie, bijzondere ontmoetingen met ouderen en werkbezoeken in binnen- en buitenland. De leergang reikt u handvatten aan vanuit wetenschap en praktijk om met uw organisatie nog beter in te spelen op de wensen en verlangens van ouderen zelf.

“De executive leergang is een must voor iedere bestuurder, manager of beleidsmaker in de ouderenzorg. De laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties komen aan bod, over de volle breedte van de ouderenzorg. Ik heb het als een cadeautje ervaren.”
Gideon Alewijnse, voorzitter Raad van Bestuur Livio (deelnemer 2021)

De executive leergang is bij uitstek geschikt voor inhoudelijk gedreven bestuurders en directeuren die kennis willen nemen van en willen reflecteren op de laatste inzichten over goede zorg voor ouderen. Verder staat de leergang open voor leidinggevenden bij zorgverzekeraars, overheidsinstellingen en toezichthouders die zich met vraagstukken rond de zorg voor ouderen zien geconfronteerd.

“Ik was nadrukkelijk op zoek naar onderbouwde kennis over wat goede zorg aan ouderen vraagt en hoe de toekomst van de ouderenzorg eruit ziet. De leergang levert kennis op die je niet makkelijk langs andere wegen tot je krijgt.”
Shequita Kalloe, bestuurder Argos Zorggroep (deelnemer 2021)

Lees voor meer informatie de brochure 2022 of klik hier voor het programma, praktische informatie en ervaringen van oud-deelnemers. Op donderdag 13 januari 2022 gaat alweer de twaalfde jaargang van deze opleiding van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: klik hier om u in te schrijven.

Een deel van de deelnemers van editie 2021 'corona proof' op de foto (beeld: Janine Schrijver)

Bekijk ook de groepsfoto's van edities 2020, 2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011.