Executive leergang

Hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Een familielid zal anders naar kwaliteit kijken dan een zorginkoper, en een verzorgende weer anders dan een toezichthouder. En wat vindt de groeiende groep ouderen hier eigenlijk zelf van? Er vindt in de ouderenzorg een verschuiving plaats naar persoonsgerichte zorg, met oog voor welbevinden en leefplezier naast ziekte en verlies. Hoe navigeert u als bestuurder tussen die diverse en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen? Hoe formuleert u uw visie en beleid in een voortdurend veranderende context? Welke waarden geven u houvast, wat geeft u bezieling in uw werk?

Als deze vragen u aanspreken en u op zoek bent naar inhoudelijke verdieping en uitwisseling op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor ouderen, dan is de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen iets voor u. Al tien jaar biedt deze opleiding ruimte aan bestuurders en directeuren om elkaar te inspireren en van elkaar te leren, in een kleinschalige, 'corona proof' setting. U volgt een gevarieerd programma met colleges van topdocenten, volop ruimte voor bespiegeling en discussie, bijzondere ontmoetingen met ouderen en werkbezoeken in binnen- en buitenland. De leergang reikt u handvatten aan vanuit wetenschap en praktijk om met uw organisatie nog beter in te spelen op de wensen en verlangens van ouderen zelf.

De executive leergang is bij uitstek geschikt voor inhoudelijk gedreven bestuurders en directeuren die kennis willen nemen van en willen reflecteren op de meest actuele inzichten over goede zorg voor ouderen. Verder staat de leergang open voor leidinggevenden bij zorgverzekeraars, overheidsinstellingen en toezichthouders die met vraagstukken rond de zorg voor ouderen worden geconfronteerd.

Bekijk voor meer informatie de brochure, lees het programma en enkele ervaringen van oud-deelnemers. Op donderdag 11 februari 2021 is alweer de elfde jaargang van deze opleiding van start gegaan. Deze editie is volgeboekt. In verband met de coronarestricties was er voor 2021 slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Indien u interesse heeft in de leergang van 2022, dan kunt u contact opnemen met Ellen Plasmeijer.

Een deel van de deelnemers van editie 2020 'corona proof' op de foto (beeld: Janine Schrijver)

Bekijk ook de groepsfoto's van edities 2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011.