Executive leergang

We hebben te maken met een maatschappij waarin mensen steeds langer leven. Dat is een teken van vooruitgang in de gezondheidszorg, maar tegelijk roept de sterk toenemende vergrijzing ook de nodige vragen op. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen zo lang mogelijk, fysiek en mentaal, gezond blijven? Hoe houden we de ouderenzorg (thuis en in het verpleeghuis) menselijk en betaalbaar? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen kunnen participeren en maatschappelijk actief blijven?

Hoe ziet goede zorg voor ouderen er eigenlijk uit, nu en in de toekomst? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Een familielid zal anders naar kwaliteit kijken dan een zorginkoper, en een verzorgende weer anders dan een toezichthouder. En wat vindt de groeiende groep ouderen zelf? Er vindt in de ouderenzorg een verschuiving plaats naar persoonsgerichte zorg, met oog voor welbevinden en leefplezier naast ziekte en verlies. Hoe navigeert u als bestuurder tussen die diverse en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen? Hoe formuleert u uw visie en beleid in een voortdurend veranderende context? Welke waarden geven u houvast, wat geeft u bezieling in uw werk?

De nieuwe editie start op 13 februari 2025
Als deze vragen u aanspreken en u op zoek bent naar inhoudelijke verdieping en uitwisseling op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor ouderen, dan is de executive leergang De toekomst van ouderen(zorg), die donderdag 13 februari 2025 van start gaat, iets voor u. Sinds 2011 biedt deze jaarlijkse opleiding:

  • een gevarieerd programma met colleges van topdocenten;
  • volop ruimte voor bespiegeling en discussie;
  • bijzondere ontmoetingen met ouderen;
  • een werkbezoek en een internationale studiereis en
  • handvatten vanuit wetenschap en praktijk om beter in te spelen op de wensen en verlangens van ouderen zelf.

Voor wie?
De executive leergang is bij uitstek geschikt voor inhoudelijk gedreven bestuurders en directeuren binnen zorg en welzijn die kennis willen nemen van en willen reflecteren op de laatste inzichten over een betekenisvol leven van en goede zorg voor ouderen. We treffen onder de deelnemers ook leidinggevenden bij zorgverzekeraars, overheidsinstellingen en toezichthouders die zich met vraagstukken rond de zorg voor ouderen geconfronteerd zien.

‘’Mooi dat in deze leergang zorg en welzijn elkaar ontmoeten én versterken. Deze leergang heeft veel aandacht voor hoe we ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal kunnen houden. Dat laat zien dat we ouderen niet langer moeten zien als hulpbehoevend maar juist van (toegevoegde) waarde.’’ - Gwen Spies, directeur-bestuurder Welzijnskwartier (2024)

Bekijk hier het programma en hier meer informatie over kosten en inschrijven. Of download de brochure executive leergang 2025. Heeft u interesse? Mail Ellen Plasmeijer.

Overweegt u met meerdere collega's deel te nemen aan de executive leergang? Wellicht is een incompany variant iets voor u. We vertellen u hier graag meer over.