Eveline Kiela

Sinds maart 2022 maakt Eveline deel uit van het onderzoeksteam van Leyden Academy, waar haar focus ligt op onderzoeksprojecten rondom het brede thema zorg. Zo is ze betrokken bij een responsieve evaluatie van de pilot Onbekend talent, waar zorgmedewerkers begeleiding krijgen bij het aanvragen en uitvoeren van een subsidieaanvraag voor een plan om de zorg op hun afdeling of werkplek te verbeteren. In het onderzoeksproject Veroudering in Beeld onderzoekt ze de beeldvorming en ervaring van het lichamelijke aspect van ouder worden, maar ook ondersteunt ze in een kennissynthese lokale zorgnetwerken die zich bezig houden met age-friendly communities. Eerder richtte ze zich op de vernieuwende elementen van participatiekoren en aan een kennissynthese rondom het thema eenzaamheid.

Eveline haar interesse in de zorg ontstond jaren geleden, toen zij na de havo koos voor de studie hbo-verpleegkunde. In de verschillende stages die ze daar liep, alsook in de banen als gediplomeerd verpleegkundige daarna,  ervoer ze hoe waardevol en belangrijk het is om mensen op passende wijze bij te staan in moeilijke momenten in het leven. Maar ook hoe lastig het soms is om die goede zorg te realiseren, en hoe groot de impact kan zijn van de (morele) schade bij zowel zorgontvangers en
-verleners wanneer  dat, door een veelheid aan factoren, soms niet lukt. Om dergelijke dynamieken beter te begrijpen besloot ze verder te studeren. Het werd de master Zorgethiek & Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Nu is het haar missie om met behulp van kwalitatieve en experimentele onderzoeksmethoden bij te dragen aan goede zorgpraktijken voor zorgvragers en zorgverleners.

Contact
E-mail