Danielle Swart

Sinds juni 2012 hebben het Jo Visser fonds (voorheen Vereniging Het Zonnehuis) en Leyden Academy als samenwerkingspartners een gezamenlijke focus op onderwijsvernieuwing in de zorg voor ouderen. Danielle Swart is vanuit deze samenwerking verantwoordelijk voor projecten op het gebied van beter onderwijs voor (toekomstige) zorgmedewerkers, verbetering van het negatieve imago van de ouderenzorg en het toepassen van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg.

Danielle is sinds mei 2003 werkzaam bij het Jo Visser fonds, een ideële organisatie die innovatieve projecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg financieel mede mogelijk maakt. Met haar communicatieachtergrond en als erkend fondsenwerver (ISF) is Danielle aanspreekpunt voor de ledenorganisatie en het relatienetwerk, en verantwoordelijk voor projectmanagement, communicatiebeleid, bureauzaken en bestuursondersteuning.

Danielle is betrokken bij diverse goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor waardige (ouderen)zorg.

Thema’s
Zorg- en onderwijsvernieuwing, beeldvorming, kwetsbare ouderen, waardige zorg, rolmodellen, verbinden van jong en oud

In de media

Contact
E-mail
LinkedIn