Danielle Swart

Danielle is sinds mei 2003 werkzaam bij het Jo Visser fonds, een ideële organisatie die innovatieve projecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg financieel mede mogelijk maakt. Met haar communicatieachtergrond en als erkend fondsenwerver (ISF) is Danielle aanspreekpunt voor het relatienetwerk, bestuur en donateurs van het Jo Visser fonds. Namens het Jo Visser fonds is zij penvoerder en projectleider van gezamenlijke projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen.

Sinds 2012 hebben het Jo Visser fonds (voorheen Vereniging Het Zonnehuis) en Leyden Accademy een gezamenlijke focus op een drietal themalijnen zoals onderwijsvernieuwing op het gebied van beter onderwijs voor (toekomstige) zorgmedewerkers, verbetering van het negatieve imago van de ouderenzorg en het organiseren van intergenerationele ontmoetingen tussen jong en oud. Als fondsmanager is Danielle Swart vanuit deze samenwerking verantwoordelijk voor het netwerk en het aanjagen van vernieuwende projecten die passen bij het gedachtegoed van het Jo Visser fonds. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe concept Laatbloeiers, een beweging met een nieuwe kijk op ouder worden.

Thema’s
Zorg- en onderwijsvernieuwing, beeldvorming, kwetsbare ouderen, waardige zorg, rolmodellen, verbinden van jong en oud

In de media

Contact
E-mail
LinkedIn