Speerpunten

De missie van Leyden Academy is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de samenleving.

We willen mensen in staat stellen om gezond en vitaal oud te worden en hun leven te leiden zoals zij dit zelf graag willen, ook als met het klimmen der jaren de kwetsbaarheid en afhankelijkheid toenemen. Dit vereist een inclusieve samenleving waarin alle generaties tot hun recht komen, die oudere mensen alle ruimte biedt om mee te doen en hun kennis en levenservaring op waarde schat.

Vanuit deze missie zetten we ons in voor de volgende drie speerpunten:

  • Vitaal - Door het proces van veroudering beter te begrijpen, willen we mensen kansen bieden om gezond en vitaal oud te worden. Centraal hierbij staat wat oudere mensen zelf belangrijk vinden.
  • Betekenisvol - We willen mensen kansen bieden om hun leven te leiden zoals zij dat graag willen en de persoon te zijn die zij willen zijn, ondanks toenemende kwetsbaarheid.
  • Verbonden - We willen bijdragen aan een samenleving waarin de kracht van generaties wordt (h)erkend en mensen zich tot op hoge leeftijd uitgenodigd voelen om mee te doen.