Vitaal

Vitaal verouderen ENG 775x300

We willen het proces van veroudering beter leren begrijpen en zo mensen kansen bieden om gezond en vitaal oud te worden. Centraal hierbij staat wat oudere mensen zelf belangrijk vinden. Leyden Academy wil mensen verleiden tot een gezondere en actievere leefstijl door kleine aanpassingen in de dagelijkse omgeving. Meer dan door geboden en verboden kunnen prikkels in de fysieke en sociale omgeving kansen scheppen op ontmoetingen en verleiden tot gezondere keuzes. We helpen oudere mensen ook om elkaar hierin te coachen.

Invloed van de omgeving op gezondheid
Ons lichaam is slecht aangepast aan de omgeving waarin wij nu leven. We worden voortdurend blootgesteld aan verleidingen om te veel te eten en te weinig te bewegen. De omgeving waar we leven, leren, werken, winkelen en recreëren zou het ons eigenlijk makkelijker en vanzelfsprekender moeten maken om gezondere keuzes te maken.

Zelforganisatie en peercoaching
De sociale omgeving speelt een belangrijke rol bij gezond oud worden. Peer coaching is een vorm van zelforganisatie waarbij mensen elkaar helpen om een gezamenlijk doel te bereiken. Succesvolle voorbeelden zijn de Anonieme Alcoholisten en Weight Watchers die miljoenen mensen wereldwijd gezondheidswinst brengen. Leyden Academy wil onderzoeken of peercoaching ook kan worden ingezet voor het stimuleren van dagelijkse beweging voor ouderen (Vitality Club) en voor het terugdringen van diabetes type 2 door gezondere beweging en voeding (Bij de Kwekerij). Ook onderzoeken we samen met Buurtzorg hoe thuiszorgteams kunnen bijdragen aan preventie in de wijk.

Zelfzorg
Miljoenen Nederlanders slikken dagelijks medicijnen tegen onder meer hoge bloeddruk, hoog cholesterol, slapeloosheid, brandend maagzuur, gewrichtsklachten, botontkalking en diabetes. Aandoeningen die we vaak 'verouderingsziekten' noemen, maar die in hoge mate door onze manier van leven worden veroorzaakt. Wij kunnen veel gezonder oud worden, met minder pillen en vervelende bijwerkingen.

Veroudering beter begrijpen
Om gezonder oud te worden, is het belangrijk om het verouderingsproces goed te begrijpen. Leyden Academy doet daarom ook fundamenteel onderzoek naar het verouderingsproces. Zo onderzoeken we de vroege invloeden tijdens de ontwikkeling op het verouderingsproces en bestuderen we veroudering vanuit een internationaal perspectief, waarbij we bijvoorbeeld ouderen in Ghana met verschillende westerse landen vergelijken. Ook doen we onderzoek naar het belang van slaap en de biologische klok voor ouderen.

Meer informatie over de onderzoeksprojecten die onder het speerpunt ‘Vitaal’ vallen vindt u in het rechter menu. Mocht u vragen hebben? Neem dan contact op met David van Bodegom. Hij was ook de expert in de podcast van de Raad voor Ouderen over gezond en actief ouder worden. Beluister de podcast hier