CIV Welzijn & Zorg

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg is een regionaal samenwerkingsverband tussen bijna 40 instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst, en aan de ontwikkeling en groei van medewerkers zodat zij nu al bijdragen aan deze oplossingen. Sinds april 2021 is Leyden Academy partner van het CIV Welzijn & Zorg, met als doel samen te werken aan vakmanschap in zorg en welzijn dat hoofd, hart en handen omvat.