Partners

Leyden Academy on Vitality and Ageing is in november 2008 opgericht, op initiatief van Vereniging Aegon. Sinds juni 2012 is deze samenwerking versterkt met het Jo Visser fonds. Beide partners zijn van onschatbare waarde voor Leyden Academy bij het verwezenlijken van onze missie om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren.

Daarnaast werken wij als instituut hecht samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. Wij zijn partner in het samenwerkingsverband DuSRA-VOILA en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg en zijn wereldwijd gelieerd aan de International Longevity Centre (ILC) Global Alliance.

Leyden Academy werkt tevens samen met diverse ministeries, gemeenten, universiteiten in binnen- en buitenland, hogescholen, collega-instituten, stichtingen, fondsen, bedrijven, ouderenbonden, gepensioneerdenverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties.