Partners

Leyden Academy on Vitality and Ageing is in november 2008 opgericht, op initiatief van Vereniging Aegon. Sinds juni 2012 is deze samenwerking versterkt met Jo Visser fonds. Beide partners zijn van onschatbare waarde voor Leyden Academy bij het verwezenlijken van haar missie om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren.

Daarnaast werken wij als instituut hecht samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. In Europees verband maken we deel uit van het EIT Health-consortium en wereldwijd is Leyden Academy gelieerd aan het International Longevity Centre.

Leyden Academy werkt tevens samen met diverse ministeries, gemeenten, universiteiten in binnen- en buitenland, hogescholen, collega-instituten, stichtingen, fondsen, bedrijven, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.