Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten 2022-2024

  • Sociale interventie ‘Samen tegen Eenzaamheid’, een handleiding voor het opstarten, organiseren en uitvoeren (februari 2024).
  • Whitepaper over kunst als zorg: Arts in Health – Een Nationale Agenda (2024), met Tineke Abma en Barbara Groot als co-auteurs.
  • Rapport ‘Is dit wel verantwoord?’ Hoe de zorg betekenisvol rekenschap kan afleggen in tijden van transitie, van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (oktober 2023). Met op pagina 21 en 22 ons Leefplezierplan.
  • De onderzoekresultaten naar de meerwaarde van Zorg voor de buurtvisite worden weergegeven in het magazine Thuis voelen in de buurt – zelf aan de slag (september 2023).
  • Rede ‘The Art of Belonging’ van Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie (juni 2023).
  • Dynamische kennissynthese van de inzichten van het ZonMw-programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ (mei 2023).
  • Methode Ervaringen centraal, om narratieve informatie te gebruiken voor kwaliteitsverbetering en -verantwoording (2022).
  • Inspiratieboek ‘Veerkracht vanuit liefde’, met unieke levensverhalen van migrantenouderen, met vallen en opstaan, verdriet, twijfel en spijt, maar ook van voldoening en (veer)kracht (november 2022).

Uit het archief