Betekenisvol

Leefplezier ENG 775x300We willen mensen kansen bieden om hun leven te leiden zoals zij dat graag willen en de persoon te zijn die zij willen zijn, ondanks toenemende kwetsbaarheid.

Betekenisvol in coronatijd
Op latere leeftijd hechten mensen vooral veel waarde aan betekenisvolle relaties, en juist die zijn door de coronamaatregelen doorkruist. Geef zorgmedewerkers ruimte voor maatwerk, betoogt dr. Josanne Huijg in ons manifest Ouderen en corona – vier lessen en kansen (mei 2020). Geef hen het vertrouwen om dilemma’s rondom behoeften en verlangens af te wegen. Ook in crisistijd geldt dat de medische behoeften en persoonlijke verlangens van verpleeghuisbewoners twee verschillende dingen zijn die in balans moeten worden benaderd. En dat betekenisvolle relaties onmisbaar zijn voor hun kwaliteit van leven.

Leefplezier en liefdevolle zorg
In de ouderenzorg is de focus op doelmatigheid en veiligheid ten koste gegaan van individuele keuze- en bewegingsvrijheid. Persoonlijke verlangens en leefplezier zouden centraal moeten staan in de zorg, zeker bij kwetsbare ouderen voor wie we in medisch opzicht weinig kunnen betekenen. Dit vraagt om veranderingen op alle niveaus. Om te beginnen, het vergroten van het bewustzijn bij leidinggevenden van de uitwerking van onze systemen op de handelingspraktijk. Vervolgens, ruimte scheppen voor (toekomstige) artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om de oudere persoon en zijn of haar behoeftes en verlangens te leren kennen en hieraan tegemoet te kunnen komen. Leyden Academy zet zich in voor liefdevolle zorg voor oudere mensen, waarbij het accent ligt op wat er voor de oudere zelf toe doet.

Wensen en ambities
Vrijwel elk ouder wordend mens bereikt een fase van toenemende kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Wij willen in dat traject kansen scheppen voor kwaliteit van leven en voor mensen om de persoon te zijn die zij graag willen zijn. Dat betekent beter luisteren naar de stem van ouderen, omgaan met kwetsbaarheid en aandacht en ruimte creëren voor individuele wensen, verlangens en ambities.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josanne Huijg.