Betekenisvol

Leefplezier ENG 775x300We willen mensen kansen bieden om hun leven te leiden zoals zij dat graag willen en de persoon te zijn die zij willen zijn, ondanks toenemende kwetsbaarheid.

In de ouderenzorg is de focus op veiligheid en doelmatigheid ten koste gegaan van individuele keuze- en bewegingsvrijheid. Persoonlijke verlangens en leefplezier zouden juist centraal moeten staan in de zorg, zeker bij kwetsbare ouderen voor wie we in medisch opzicht weinig kunnen betekenen. Dit vraagt om veranderingen op alle niveaus. Om te beginnen, het vergroten van het bewustzijn bij leidinggevenden van de uitwerking van onze systemen op de handelingspraktijk. Vervolgens, ruimte scheppen voor (toekomstige) artsen, verpleegkundigen en verzorgenden om de oudere persoon en zijn of haar behoeftes en verlangens te leren kennen en hieraan tegemoet te kunnen komen. Leyden Academy zet zich in voor liefdevolle zorg voor oudere mensen, waarbij het accent ligt op wat er voor de oudere zelf toe doet.
Vrijwel elk ouder wordend mens bereikt een fase van toenemende kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Wij willen in dat traject kansen scheppen voor kwaliteit van leven en voor mensen om de persoon te zijn die zij graag willen zijn. Dat betekent beter luisteren naar de stem van ouderen, omgaan met kwetsbaarheid en aandacht en ruimte creëren voor individuele wensen, verlangens en ambities.

Meer informatie over de onderzoeksprojecten die onder het speerpunt ‘Betekenisvol’ vallen vindt u in het rechter menu. Mocht u vragen hebben? Neem dan contact op met Josanne Huijg.