Onderzoek

Als kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen op het terrein van vitaliteit en veroudering. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Dit doen we vanuit onze drie speerpunten: Vitaal, Betekenisvol en Verbonden.

U vindt hier een overzicht van onze onderzoeksrapporten, onze wetenschappelijke publicaties in 2021, 2022 en 2023 een toelichting op de promoties in 2021 en 2022, met links naar de proefschriften.

Speerpunten
Binnen het speerpunt Vitaal willen we het proces van veroudering beter leren begrijpen en zo mensen kansen bieden om gezond en vitaal oud te worden. In het speerpunt Betekenisvol doen we onderzoek en initiëren we projecten gericht op de wensen en verlangens van oudere mensen, zodat zij hun leven zoveel en zo lang als mogelijk kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Het belangrijkste meerjarige onderzoek in dit kader is Leefplezierplan voor de zorg. De onderzoeksactiviteiten in het speerpunt Verbonden zijn onder meer gericht op de beeldvorming over ouderen en het ouder worden en de waarde en succesvoorwaarden van contact tussen generaties.

Klik hier voor een overzicht van de experts van Leyden Academy en hun aandachtsgebieden.

Samenwerkingsverbanden
We verrichten ons wetenschappelijk onderzoek in hechte samenwerking met diverse instituten, universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland, en maken deel uit van netwerken als ILC Global Alliance, EIT Health, het CIV Welzijn & Zorg en DuSRA-VOILA. Ons onderzoek kent zowel een nationale als een internationale focus. Op nationaal gebied valt te denken aan de kosten en andere aspecten van ons zorgsysteem, de opleiding van (toekomstige) zorgprofessionals en goede zorg voor oudere mensen. Veel fundamenteel onderzoek gericht op het beter begrijpen van het verouderingsproces speelt zich af in een internationaal wetenschappelijk veld, waarbij we de Nederlandse situatie in een Europees en wereldwijd perspectief plaatsen.

Klik hier voor een overzicht van de partners van Leyden Academy.

Onderzoek in coronatijd
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding te beperken, raakten vooral ouderen. Er werd veel over hen gesproken, maar senioren kwamen zelf weinig aan het woord. Hoe hebben zij corona ervaren? Om dit te onderzoeken, hebben we in de eerste coronagolf zestig senioren geïnterviewd over de impact van de coronamaatregelen op hun leven, sociale contacten en vitaliteit. In juni 2020 deelden we de resultaten van dit kwalitatief onderzoek. In maart 2021 deelden we de uitkomsten van ons onderzoek naar ouderen in de tweede coronagolf. In februari 2022 publiceerden we de bevindingen vanuit een analyse van 424 persoonlijke verhalen (narratieven) die zijn vastgelegd door zorgmedewerkers in het eerste jaar van de coronacrisis.