Onderzoek

Als academisch kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

Ons wetenschappelijk onderzoek is gefundeerd op hechte contacten met (inter)nationale instituten en hoogleraren, en hebben zowel een nationale als een internationale focus. Op nationaal gebied valt te denken aan de kosten en andere aspecten van ons zorgsysteem, de opleiding van (toekomstige) zorgprofessionals en goede zorg voor oudere mensen. Veel fundamenteel onderzoek gericht op het beter begrijpen van het verouderingsproces speelt zich af in een internationaal wetenschappelijk veld, waarbij we de Nederlandse situatie in Europees en wereldwijd perspectief plaatsen.

We verrichten ons onderzoek vanuit de drie speerpunten Vitaal, Betekenisvol en Verbonden.

Rapporten uit het archief