Onderzoek

Als academisch kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Dit doen we vanuit drie speerpunten: Vitaal, Betekenisvol en Verbonden.

Onderzoek in coronatijd
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding te beperken, raken vooral ouderen. Er wordt veel over hen gesproken, maar er zijn nog altijd weinig senioren zelf aan het woord. Hoe ervaren zij deze tijd eigenlijk zelf? Om dit te onderzoeken, interviewden we in april 2020 bijna zestig senioren per telefoon over de impact van de coronamaatregelen op hun leven, hun sociale contacten en vitaliteit. Op 18 juni jl. hebben we de resultaten van dit kwalitatief onderzoek gedeeld. Ook verzamelen we de verhalen van senioren op platform Wij & corona, met al bijna 200 heel diverse en persoonlijke bijdragen van senioren, hun familieleden en zorgverleners.

Speerpunten
Binnen het speerpunt Vitaal willen we het proces van veroudering beter leren begrijpen en zo mensen kansen bieden om gezond en vitaal oud te worden. In het speerpunt Betekenisvol doen we onderzoek en initiëren we projecten gericht op de wensen en verlangens van oudere mensen, zodat zij hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Het belangrijkste meerjarige onderzoek in dit kader is Leefplezierplan voor de zorg. De onderzoeksactiviteiten in het speerpunt Verbonden zijn gericht op de beeldvorming over ouderen en het ouder worden en de waarde en succesvoorwaarden van contact tussen generaties. Ten slotte doen we onderzoek naar de levensloop die achterhaald raakt, nu we langer leven en wensen en verwachtingen van generaties veranderen. Kunnen we komen tot een rijker repertoire van levenspaden?

Klik hier voor een overzicht van de experts van Leyden Academy en hun aandachtsgebieden.

Samenwerkingsverbanden
We verrichten ons wetenschappelijk onderzoek in hechte samenwerking met diverse instituten, universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland, en maken deel uit van consortia als ILC Global Alliance, EIT Health en DuSRA-VOILA. Ons onderzoek kent zowel een nationale als een internationale focus. Op nationaal gebied valt te denken aan de kosten en andere aspecten van ons zorgsysteem, de opleiding van (toekomstige) zorgprofessionals en goede zorg voor oudere mensen. Veel fundamenteel onderzoek gericht op het beter begrijpen van het verouderingsproces speelt zich af in een internationaal wetenschappelijk veld, waarbij we de Nederlandse situatie in een Europees en wereldwijd perspectief plaatsen.

Klik hier voor een overzicht van de partners van Leyden Academy.

Onderzoeken uit het archief