Nina Conkova

Nina Conkova is sociaal wetenschapper die op het snijvlak van sociale geografie, demografie en sociologie werkt. Sinds 1 oktober 2017 is Nina als onderzoeker werkzaam bij Leyden Academy. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden onderzoekt Nina de beeldvorming en het welbevinden van oudere migranten in Nederland. Naast onderzoek is Nina bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en verduurzamen van sociale initiatieven en trainingen, zoals ‘Samen Tegen Eenzaamheid’, ‘Het domino-effect’ en ‘Tegen eenzaamheid in co-creatie met oudere migranten’.

Nina behaalde in 2012 haar Master in Population Studies aan de Universiteit van Groningen. Vervolgens was zij werkzaam bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en bij Population Europe. Op 24 januari 2019 promoveerde Nina met haar proefschrift ‘Non-kin ties as a source of support in Europe: On the role of context’ aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Thema
Beeldvorming en welbevinden van oudere migranten in Nederland

In de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn