Nina Conkova

Sinds 1 oktober 2017 is Nina Conkova als onderzoeker werkzaam bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Vanuit sociologisch perspectief onderzoekt Nina de beeldvorming en het welzijn van oudere migranten in Nederland. Nina’s benadering omvat kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Nina behaalde in 2012 haar Master in Population Studies aan de Universiteit van Groningen. Vervolgens was zij werkzaam bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en bij Population Europe. In 2013 begon Nina haar PhD-onderzoek naar de omstandigheden waaronder niet-familieleden als een bron van steun in Europa dienen. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij het departement Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 24 januari 2019 promoveerde Nina met haar proefschrift ‘Non-kin ties as a source of support in Europe: On the role of context’.

Thema
Percepties en welzijn van oudere migranten in Nederland

In de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn