Lieke de Kock

Lieke is sinds januari 2020 werkzaam bij Leyden Academy als promovendus. In haar PhD doet Lieke onderzoek naar het kruispunt tussen kunst, zorg en goed ouder worden. Ze richt zich daarbij vooral op de onzegbare, voelbare waarde van kunstparticipatie. Dat noemen we ook wel het affect: Kunst heeft niet alleen meetbare effecten op gezondheid en welzijn, en is niet alleen een manier om een boodschap over te brengen, maar kunst raakt. En dat is vaak moeilijk in woorden of traditionele onderzoeksmethoden te vatten.

Als junior onderzoeker was Lieke verbonden aan het project Kunst in de langdurige zorg. Recentelijk werkte zij samen met social designer Joost van Wijmen aan een onderzoek naar het grenswerk dat plaatsvindt wanneer kunstenaars samenwerken met de ouderenzorg. Ook is Lieke projectleider, onderzoeker en aanjager van Generatie Mixer, een project waarbij basisschoolleerlingen en ouderen, onder begeleiding van professionele kunstenaars, fantasiewerelden tot leven brengen.

Lieke heeft een achtergrond in theaterwetenschap en studeerde, woonde en werkte vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk. Daar deed ze onder andere onderzoek naar theater voor ouderen met geheugenproblemen in verzorgingstehuizen. In Nederland heeft ze in de ouderenzorg gewerkt als woon-/zorgbegeleider bij Herbergier Ede en als activiteitentherapeut ouderengeneeskunde bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast volgde Lieke de deeltijdopleiding Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Contact
E-mail
LinkedIn

In de media