Programma

De executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg is opgebouwd uit vijf theoretische blokken, werkbezoeken in Nederland en een studiereis naar Stockholm, Zweden. Een blog naar aanleiding van de studiereis naar Finland in 2018 vindt u hier, een impressie van het bezoek aan Denemarken in 2017 is hier terug te lezen. Met uitzondering van de vierdaagse studiereis, bestaat elk studieblok uit twee dagen: donderdag (incl. avond) en vrijdag.

Reflectie, debat en dialoog zijn naast de theoretische colleges vaste onderdelen van het programma. Hier vindt u de themablokken en cursusdata van de leergang in 2020.

NB: als gevolg van de coronacrisis zijn onderstaande cursusdata vanaf april aangepast. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd.

Themablokken 2020

9 en 10 januari De essentie van het verouderingsproces (gerontologie)
Waarom leven we steeds langer? Is veroudering te genezen? We staan stil bij het proces van veroudering; de gerontologie. Zowel de biologisch-evolutionaire en psychosociale aspecten als de achterliggende mechanismen van veroudering worden besproken. Verder komen de nationale en internationale demografische ontwikkelingen aan bod.
13 en 14 februari Aspecten van de ouderengeneeskunde (geriatrie)
Wat zijn de meest voorkomende verouderingsziekten en wat zijn aanverwante geneeskundige aspecten? Kun je verouderingsziekten voorkomen of vertragen? In dit blok passeren diverse fysieke en cognitieve aandoeningen de revue. Daarnaast komen de gevolgen van overmatig medicijngebruik en de toepassing van richtlijnen aan bod, evenals mono- en multidisciplinaire behandelprincipes.
12 en 13 maart Oudere mensen en de gezondheidszorg
In dit blok wordt vanuit een macro-perspectief de inrichting van de (ouderen)zorg besproken: vroeger, vandaag en morgen. Is het huidige stelsel financieel houdbaar? We verkennen wat kwalitatief goede zorg is, wat burgers zelf kunnen doen en we presenteren inspirerende voorbeelden. Hoe kan de zorg meer rekening houden met individuele wensen en verlangens, en wat betekent dit voor de kwaliteit?
16 en 17 april De laatste fase van het leven
Vanuit het perspectief van de levensloop kijken we in dit blok naar de kwaliteit van het leven. Het ontbreekt in onze maatschappij aan een script voor de oude dag, die is omgeven met taboes. We bespreken de juridische, ethische en levensbeschouwelijke aspecten van het levenseinde.
25 t/m 28 mei Studiereis: hoe is de ouderenzorg in Zweden georganiseerd?
De deelnemers maken kennis met een ander systeem van gezondheidszorg met andere wijzen van financiering, sturing en toezicht. Vanuit welke visie wordt zorg aan ouderen geleverd? Wat is er publiek en privaat geregeld? Welke lessen kunnen wij hier in Nederland uit leren? De studiereis duurt vier dagen en voert in 2020 naar Stockholm, Zweden.
25 en 26 juni Terug naar de praktijk
In dit afsluitende blok staat niet de wetenschap centraal, maar de (eigen) praktijk. We bezoeken zorgorganisaties die bewezen succesvol zijn in het verbeteren van de zorg. We inventariseren thema's die verdere verdieping behoeven in relatie tot de eigen werkomgeving, en discussiëren op welke wijze verbeteringen kunnen worden ingezet.

Docenten
Toonaangevende sprekers vanuit wetenschap en praktijk brengen hun visie en expertise in en gaan met de cursisten in discussie over actuele ontwikkelingen. Naast de wetenschappelijke stafleden van Leyden Academy werk(t)en onder andere aan de leergang mee:

 • Prof. dr. W.P. Achterberg, Ouderengeneeskunde, LUMC
 • Prof. dr. M. van Buchem, Neuroradiologie, LUMC
 • Prof. dr. M. Bussemaker, Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, LUMC
 • Dr. E. van Fenema, Ouderenpsychiatrie, LUMC
 • Prof. dr. J.D.M. van der Geest, Medische antropologie, UvA
 • Prof. dr. J. Gierveld, Sociologie en Sociale Gerontologie, VU
 • Prof. dr. J. Gussekloo, Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC
 • Dr. ir. D. van Heemst, moleculair bioloog, LUMC
 • Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, Ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen, VUmc
 • Drs. A.M.M. Jonkers, programmadirecteur ouderenzorg en zorg thuis, IGZ
 • Prof. dr. J. Kievit, Medische besliskunde, LUMC
 • Dr. A. Lahdidioui, internist ouderengeneeskunde, HagaZiekenhuis
 • Prof. dr. C. Leget, Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek
 • Dr. S.P. Mooijaart, Gerontologie en Geriatrie, LUMC
 • Dr. A.W. Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool
 • Prof. dr. A.M. Stiggelbout, Medische besliskunde, LUMC
 • Prof. mr. dr. E. Sutorius, Stichting Uit Vrije Wil; Strafrecht, UvA
 • Dr. D.P. Touwen, Medische Ethiek en Gezondheidsrecht, LUMC
 • Mw. M. van Vucht, bestuurslid coöperatie StadsdorpZuid
 • Prof. dr. R.G.J. Westendorp, Ouderengeneeskunde, Universiteit van Kopenhagen
 • Dr. B. Wouterse, Centraal Planbureau