Programma

De executive leergang 'Goed leven, goede zorg voor ouderen' is opgebouwd uit vijf theoretische blokken, werkbezoeken in Nederland en een studiereis naar Scandinavië. Met uitzondering van de vierdaagse studiereis, bestaat elk studieblok uit twee dagen: donderdag (inclusief avond) en vrijdag.

De kosten voor de executive leergang bedragen € 5.995 (exclusief btw en studiereis).

Reflectie, debat en dialoog zijn naast de theoretische colleges vaste onderdelen van het programma. In elk collegeblok gaan we over de centrale vragen in gesprek met de docenten, met elkaar én met ouderen zelf. Hieronder vindt u de themablokken en cursusdata (onder voorbehoud) van de leergang in 2024.

Themablokken 2024

18 en 19 januari De wetenschap van het ouder worden (gerontologie)
Waarom leven mensen steeds langer? Wat zijn de achterliggende mechanismen van veroudering? Willen en moeten we allemaal 140 jaar oud worden? Hoe gaan we om met het ouder wordende lijf, moeten alle rimpels glad gestreken worden?
8 en 9 februari De nieuwste inzichten van de ouderengeneeskunde (geriatrie)
Wat zijn de meest voorkomende verouderingsziekten en wat zijn de aanverwante geneeskundige aspecten? Kunnen we deze ziekten voorkomen of vertragen? En hoe gaan we hier als samenleving mee om?
7 en 8 maart De organisatie van de gezondheidszorg voor ouderen
Is het huidige stelsel (financieel) houdbaar? Hoe kan de zorg meer rekening houden met de individuele wensen en verlangens van cliënten en bewoners? Hoe ziet goede zorg eruit, thuis en in het verpleeghuis, en hoe kan de kwaliteit worden verantwoord? Wat kunnen burgers zelf doen?
15 t/m 18 april Internationale studiereis: de zorg voor ouderen in het buitenland
Vanuit welke visie wordt er in Zweden zorg aan ouderen gegeven? Hoe is de zorg er georganiseerd? Wat zijn de verschillen met Nederland en welke lessen kunnen we hieruit leren?
23 en 24 mei De laatste fase van het leven
Zijn er grenzen aan het verlenen van zorg? Wat zijn de juridische, ethische en levensbeschouwelijke aspecten van het levenseinde? Hoe kan goede zorg er in deze fase uitzien?
20 en 21 juni Venster op de toekomst
Hoe geven we in de toekomst vorm aan goede zorg voor ouderen? Welke dilemma’s doen zich voor rond de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en het maatschappelijke draagvlak? Hoe kan personele inzet gewaarborgd worden en wat verwachten we van de informele zorg?

Docenten
Toonaangevende sprekers vanuit wetenschap en praktijk brengen hun visie en expertise in en gaan met de cursisten in discussie over actuele ontwikkelingen. Naast de wetenschappelijke stafleden van Leyden Academy werk(t)en onder andere aan de leergang mee:

 • Prof. dr. W.P. Achterberg, Ouderengeneeskunde, LUMC
 • Prof. dr. M. Bussemaker, Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, LUMC en voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
 • Em. prof. dr. D.J.H. Deeg, Epidemiologie van de veroudering, Amsterdam UMC
 • Dr. E. van Fenema, Ouderenpsychiatrie, LUMC
 • Em. prof. dr. J. Gierveld, Sociologie en Sociale Gerontologie, VU
 • Prof. dr. J. Gussekloo, Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC
 • Prof. dr. P.P.T. Jeurissen, Betaalbaarheid van zorg, Radboudumc
 • Em. prof. dr. A.A. Kaptein, Medische psychologie, LUMC
 • Em. prof. dr. J. Kievit, Medische besliskunde, LUMC
 • Prof. dr. C. Leget, Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek
 • Prof. dr. A.B. Maier, Gerontologie, VU en University of Melbourne
 • I. Meijering en M. Duimel, stichting GetOud
 • Prof. dr. S.P. Mooijaart, Gerontologie en Geriatrie, LUMC
 • Dr. L.B.M. Neven, lector Active Ageing, Avans Hogeschool
 • Prof. dr. H. Pijl, Diabetologie, LUMC
 • Prof. dr. A.M. Stiggelbout, Medische besliskunde, LUMC
 • Em. prof. mr. dr. E. Sutorius, Strafrechtwetenschap, UvA
 • Dr. D.P. Touwen, Medische Ethiek en Gezondheidsrecht, LUMC
 • Dr. C. Wallner, lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg, Hogeschool Leiden
 • J.F.I. van Wijmen, stichting ENCOUNTER