David van Bodegom

David van Bodegom 2015-Websize

Dr. David van Bodegom is opgeleid als arts en historicus en werkt sinds 2009 als verouderingswetenschapper bij Leyden Academy, waar hij leiding geeft aan de activiteiten binnen het speerpunt Vitaal. Hij is tevens universitair docent bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC en begeleidt verschillende promovendi op het gebied van gezond en vitaal verouderen, peer coaching, veroudering in internationaal perspectief en demografie van onze stijgende levensverwachting.

Tijdens zijn studie geneeskunde aan Universiteit Leiden raakte David gefascineerd door het verouderingsproces. Na ontvangst van zijn artsenbul deed hij promotieonderzoek naar gezond verouderen bij de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC. In het noorden van Ghana verrichte David een grote cohortstudie naar het effect van de omgeving op het verouderingsproces. Ghanese ouderen leven in opvallend goede gezondheid - zonder diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten - dankzij een omgeving met veel lichaamsbeweging, gezonde voeding, een sterk sociaal netwerk, een goede nachtrust en weinig stress.

David heeft het tot zijn missie gemaakt om zijn bevindingen bij de Ghanese bevolking te vertalen naar interventies voor onze moderne omgeving. Hoewel hij is opgeleid als arts, heeft hij de spreekkamer verlaten in de overtuiging dat de publieke omgeving de sleutel is tot gezonde veroudering. Hij doet onderzoek hoe onze omgeving ons kan verleiden om in ons alledaagse gedrag onbewust gezondere keuzes te maken. Zo is hij de oprichter van de Vitality Club en onderzoekt hierin hoe ouderen elkaar kunnen coachen om gezond te blijven (peer coaching). Samen met Rudi Westendorp schreef hij de bestseller Oud worden in de praktijk (2015, Atlas Contact) waarin hij handvatten geeft om zelf met je omgeving te experimenteren zodat je jezelf onbewust kunt verleiden tot een gezondere leefstijl. In juni 2018 verscheen Ontpillen, waarin hij lezers helpt om hun lichaam beter te begrijpen en grip te krijgen op hun gezondheid, zodat ze met minder medicijnen langer gezond kunnen blijven. Begin september 2019 is David's nieuwste boek verschenen, Het geheim van de schildpad.

Over zijn tijd in Ghana schreef David de roman Nood breekt wet (2012, Prometheus). Na zijn artsexamen werkte David zeven jaar als vrijwilliger op de Kruispost in Amsterdam, waar hij spreekuur hield voor mensen die elders de zorg die ze nodig hadden niet konden vinden.

Thema’s
Vitaal verouderen, de rol van de omgeving bij veroudering, ontpillen, zelforganisatie en peer coaching, zelfzorg, veroudering vanuit internationaal perspectief, levensverwachting, demografie van veroudering

Een greep uit de media en andere kanalen

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn
Twitter
Website