Miriam Verhage

Miriam Verhage is cultureel antropoloog en afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Sinds mei 2018 is ze werkzaam als onderzoeker bij Leyden Academy. De eerste jaren werkte Miriam als onderzoeker op verschillende (inter)nationale projecten waarna ze begin 2022 startte met een promotietraject. Haar focus ligt op het bevorderen van sociale inclusie onder ouderen met een lagere sociaaleconomische status (SES), wat een belangrijke maar vaak over het hoofd geziene populatie is in zowel onderzoek als beleid als het gaat om goed en fijn ouder worden.

Het promotietraject van Miriam omvat diverse projecten die haar expertise en toewijding op het gebied van sociaal welzijn en prettig ouder worden weerspiegelen. Een belangrijk onderdeel van haar werk omvat het voeren van life history gesprekken met ouderen uit met een lagere sociaal achtergrond, waarbij ze de uitdagingen en behoeften van deze groepen verkent om hun sociale inclusie te bevorderen. In de periode van 2021 tot 2022 leidde Miriam het co-creatieproces van een gesprekstool voor ouderen met laaggeletterdheid, waarbij ze samenwerkte met belanghebbenden om een tool te ontwikkelen die aansluit bij de specifieke behoeften en capaciteiten van deze doelgroep. Een ander project waaraan Miriam heeft bijgedragen, was de ontwikkeling en implementatie van een cursus genaamd “Met plezier gezonder oud!”, die gericht was op het bevorderen van gezond ouder worden door middel van principes van meaningful play en collaboratief leren. Dit project was een internationale samenwerking waarbij Miriam een centrale rol speelde in het coördineren van de inspanningen van diverse partners.

In 2023 breidde Miriam haar onderzoek uit naar een nieuw en relevant gebied, namelijk de pensionering en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan voor mensen met een lagere SES. Haar werk richtte zich op het begrijpen en aanpakken van de specifieke behoeften en zorgen van deze groep tijdens de overgang naar pensioen.

Contact

e-mail
LinkedIn

In de media