Charlotte van den Eijnde

Sinds januari 2020 is Charlotte werkzaam bij Leyden Academy als wetenschappelijk onderzoeker, waar ze zich inzet voor het project Narratieve verantwoording in de praktijk. In dit project wordt de aandacht gericht op het persoonlijk ervaren welbevinden van zorgmedewerkers, bewoners en hun belangrijke anderen. Het doel is om een conceptmethode te ontwikkelen waarmee persoonlijke ervaringen structureel deel gaan uitmaken van de dagelijkse routine van zorgmedewerkers en het kwaliteitsbeleid van een locatie of organisatie. Charlotte zal zich vooral gaan richten op de organisatorische inbedding van deze conceptmethode.

Charlotte heeft een achtergrond in ergotherapie en sociologie. Tijdens haar studie was zij vooral geïnteresseerd in onderzoek naar de mogelijkheden van betekenisvol handelen en verbeteringen in de zorg, zo deed zij onderzoek naar betekenisvol handelen in de gevangenis en schreef zij haar masterthesis over de positieve en negatieve gevolgen van de combinatie van studie en mantelzorg. Naast haar studie heeft zij ervaring opgedaan in verschillende zorgcontexten, en heeft onder andere gewerkt als persoonlijk begeleider, ergotherapeut en onderzoeksassistent.

Contact
E-mail
LinkedIn

In de media