Jo Visser fonds

Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 Vereniging Het Zonnehuis opgericht. Als ideële organisatie zette Vereniging Het Zonnehuis zich in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Per 8 november 2017 is na 96 jaar ledenorganisatie Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting met donateurs, het Jo Visser fonds. Het Jo Visser fonds zet zich in voor waardige zorg voor kwetsbare oudere mensen die permanent afhankelijk zijn van intensieve zorg. Waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschapsvorming zijn hierbij leidend. Sinds juni 2012 werken ze met Leyden Academy samen aan gezamenlijke speerpunten als het verbeteren van onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals, het verbeteren van de beeldvorming van de ouderenzorg en het toepassen van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over Jo Visser fonds vindt u hier.