Generatie Mixer

Kinderen en ouderen die sámen fantasiewerelden verzinnen onder begeleiding van professionele kunstenaars, dat is Generatie Mixer! Een samenwerking tussen Leyden Academy, Amphion Cultuurbedrijf en Chol Theatre uit Engeland.

Fantasiewerelden
In Generatie Mixer brengen we de door Chol Theatre ontwikkelde dramamethode Imaginary Communities naar Nederland en helpen we het samen met Amphion Cultuurbedrijf verder ontwikkelen zodat kinderen én ouderen samen aan een fantasiewereld gaan werken. Tijdens verschillende bijeenkomsten creëren deelnemers, begeleid door professionele kunstenaars, samen een gefantaseerde samenleving. Bijvoorbeeld een wereld 1000 jaar in de toekomst, of een eiland dat nooit eerder ontdekt is, waar watervallen van chocolade zijn, boomhutten van kauwgum en waar de inwoners hun compleet eigen manier van samenleven hebben.

De dramamethode
Imaginary Communities bestaat uit verschillende stappen, zodat deelnemers op een veilige, activerende manier worden meegenomen in het proces van opgaan in hun verzonnen wereld. Eerst worden ideeën verzameld. Dan wordt de wereld samen ontworpen: welke plekken zijn hier allemaal? Hierna veranderen deelnemers langzaam in personages die in die wereld leven. Vervolgens beleven die personages allerlei avonturen die zich afspelen in deze verzonnen wereld. De theaterdocenten begeleiden de deelnemers door allerlei verhalende strategieën toe te passen. Binnen de methode is veel ruimte voor eigen invulling van de kunstenaars en deelnemers. Zo kan er worden gevarieerd met kunstvormen en materialen, en komen ieders ideeën, talenten en verhalen aan bod.

Chol Theatre maakte een filmpje (3,12 min) over Imaginary Communities:

Masterclass en eindpresentatie
Op woensdag 10 mei geven een aantal docenten van Chol Theatre voor Nederlandse theaterdocenten die geïnteresseerd zijn in de methode een masterclass bij Amphion in Doetinchem. Lees hier meer over de Masterclass Imaginary Communities.
In september en oktober 2023 gaan groepen 5 en 6 van basisschool Rozengaerdsweide in Hengelo aan de slag met de methode, vergezeld van een aantal ouderen uit de lokale gemeenschap, onder leiding van theaterdocent Boaz Boele. Op 13 oktober zal er een grote eindpresentatie in de theaterzaal van Amphion plaatsvinden.

Onderzoek en kennisdeling
Leyden Academy legt in dit project het proces vast en doet onderzoek; wat gebeurt er wanneer er bij ouderen en kinderen gelijktijdig een appel wordt gedaan op hun fantasie en creativiteit? Vragen die voor, tijdens en na het uitvoeren van de pilot worden gesteld zijn:

  • Wat is er voor nodig om deze methode te vertalen en werkbaar te maken in het Nederlandse cultuuronderwijs?
  • Hoe kunnen we deze methode verder ontwikkelen zodat deze geschikt wordt voor een intergenerationele doelgroep?
  • Hoe ervaren jong en oud het deelnemen aan de Generatie Mixer-workshops en wat voor effect heeft deze werkvorm op de intergenerationele interactie?
  • Hou zouden we deze methode breder kunnen uitrollen binnen Nederland en Engeland, zodat het inzetbaar wordt voor verschillende culturele organisaties ter bevordering van actieve intergenerationele cultuurparticipatie?

Om deze vragen te beantwoorden maken we gebruik van participatief actieonderzoek, dat onderdeel is van het promotietraject van Lieke de Kock. Zij is als onderzoeker nauw betrokken bij de projectleiding en uitvoering.

Meer weten over de Generatie Mixer? Neem contact op met Lieke de Kock.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door: