Kwalitatief onderzoek ouderen en corona

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding te beperken, raken ook (zo niet vooral) ouderen. Ondanks dat er regelmatig over ouderen wordt gesproken in de media, zijn er nog altijd weinig senioren zelf aan het woord. Ouderen worden beschreven als ‘kwetsbaar’, ‘eigenwijs’ of ‘eenzaam’. Maar hoe ervaren zij deze tijd eigenlijk zelf? Om dit te onderzoeken, interviewden we in maart en april 2020 senioren per telefoon over de impact van de coronamaatregelen op hun leven, hun sociale contacten en vitaliteit. We deden dit aan de hand van semi-gestructureerde interviews, dat wil zeggen interviews waarbij er een thematische leidraad is. De thema’s in deze interviews zijn in overleg met twee senioren gekozen. In het onderzoek zijn bijna 70 senioren geïnterviewd, waarbij we streefden naar een diverse afspiegeling qua leeftijd en achtergrond. We verwachten eind mei de eerste resultaten te presenteren.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Jolanda Lindenberg.