Jolanda Lindenberg

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en gepromoveerd aan het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie in Duitsland. Als wetenschappelijk staflid van Leyden Academy geeft Jolanda leiding aan de activiteiten binnen het speerpunt Verbonden en onderzoekt zij sociale netwerken, groepsidentiteit en identiteitsvorming van oudere mensen. Ze is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, onder meer naar de nationale prevalentie van ouderenmishandeling, de kwaliteit van leven van ouderen en de beeldvorming van ouderen en het ouder worden. In haar werk stelt ze de zienswijzen van ouderen centraal; zo onderzoekt ze samen met collega Belia Schuurman hoe ouderen over zichzelf en ouderen in het algemeen denken, met collega Nina Conkova doet zij onderzoek naar het welbevinden van ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond en ze heeft samen met ouderen het gespreksinstrument Life and Vitality Assessment ontwikkeld. Daarnaast coördineert ze verschillende opleidingen, zoals de cursus 'Wellbeing of Seniors' voor zorgprofessionals en onderwijsprogramma Start-up Plus voor ondernemende vijftigplussers.

Thema’s
Beeldvorming van ouderen in de samenleving, identiteit van oudere mensen, zelfbeeld, wensen van ouderen, ouderenmishandeling, kwaliteit van leven, zorg- en steunnetwerken, ouderen en ondernemerschap

Een greep uit de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn