Jolanda Lindenberg

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en gepromoveerd aan het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie in Duitsland. Als wetenschappelijk staflid van Leyden Academy onderzoekt Jolanda sociale netwerken, groepsidentiteit en identiteitsvorming van oudere mensen. Verder is ze betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, onder meer naar de nationale prevalentie van ouderenmishandeling, kwaliteit van leven van ouderen, het beeld van en over ouderen en een instrument voor levenstevredenheid (de Life and Vitality Assessment). In haar werk stelt ze de zienswijzen van ouderen centraal; zo onderzoekt ze samen met collega Belia Schuurman hoe ouderen over zichzelf en ouderen in het algemeen denken, met collega Nina Conkova doet zij onderzoek naar de wensen van ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond en heeft ze de Life and Vitality Assesment samen met ouderen ontwikkeld. Daarnaast coördineert ze verschillende cursussen, bijvoorbeeld de cursus 'Wellbeing of Seniors' voor zorgprofessionals.

Thema’s
Beeldvorming van ouderen in de samenleving, identiteit van oudere mensen, zelfbeeld, wensen van ouderen, ouderenmishandeling, kwaliteit van leven, zorg- en steunnetwerken

Een greep uit de media

Contact
E-mail
LinkedIn