Jolanda Lindenberg

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en magna cum laude gepromoveerd aan het Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle, Duitsland. Als wetenschappelijk staflid van Leyden Academy geeft Jolanda leiding aan de activiteiten binnen het speerpunt Verbonden en onderzoekt zij sociale netwerken, groepsidentiteit en identiteitsvorming van oudere mensen. Ze is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, onder meer naar de voorbereiding op ouder worden en pensionering,  kwaliteit van leven van ouderen, de beeldvorming van ouderen en het ouder worden en gemeenschapskracht.

In haar werk stelt ze de zienswijzen van ouderen centraal; zo onderzoekt ze samen met collega Belia Schuurman hoe ouderen over zichzelf en ouderen in het algemeen denken, met collega Nina Conkova doet zij onderzoek naar het welbevinden van ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond en ze heeft samen met ouderen het gespreksinstrument Life and Vitality Assessment ontwikkeld. In 2020-2021 leidde Jolanda het kwalitatief onderzoek naar hoe ouderen in Nederland de coronacrisis beleefden. Daarnaast coördineert en ontwikkelt ze verschillende opleidingen samen met collega’s, waaronder Met plezier gezonder oud! een cursus ontwikkeld met ouderen met laaggeletterdheid, story-based learning voor zorgprofessionals en het succesvolle onderwijsprogramma Silver Starters voor ondernemende vijftigplussers. Sinds april 2021 is Jolanda redacteur van Gerōn, een tijdschrift over ouder worden in een veranderende samenleving.

Thema’s
Beeldvorming van ouderen in de samenleving, identiteit en zelfbeeld van oudere mensen, kwaliteit van leven, zorg- en steunnetwerken, pensioen, voorbereiding op pensioen, ouderen en ondernemerschap, ouderen met een migratie-achtergrond en laaggeletterdheid

In de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn