Jaarberichten

In het afgelopen jaar hebben we met het team van Leyden Academy, onze samenwerkingspartners en vele ouderen verder invulling gegeven aan onze missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen.

In het jaarbericht van 2019 presenteren we een greep uit onze activiteiten en wapenfeiten in 2019 aan de hand van drie pijlers: hoe blijven we vitaal en wat kunnen mensen zelf én samen doen om langer gezond van lijf en leden en scherp van geest te blijven? Hoe geven we met elkaar betekenisvol invulling aan ons leven bij het ouder worden, ook als de kwetsbaarheid en afhankelijkheid toenemen, en met respect voor de verschillen tussen individuen? Hoe zorgen we ten slotte dat we ons verbonden weten binnen de gemeenschap en dat generaties elkaar ontmoeten, waarderen en versterken?

Eerdere jaarberichten van Leyden Academy vindt u hier:
2018, 2017, 2016, 2015201420132012201120102009