Laaggeletterdheid onder ouderen

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen: zij zijn ‘laaggeletterd’. Daarnaast hebben zij vaak ook beperkte digitale vaardigheden. Van deze groep zijn naar schatting meer dan 700.000 mensen ouder dan 65 jaar. Laaggeletterd zijn kan een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving: zo kan het de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen en het moeilijk maken voor mensen om informatie over hun gezondheid te verwerken.

Ervaring van het ouder worden
Hoe ervaren mensen die laaggeletterd zijn het ouder worden? Wat vinden zij belangrijk, hoe zien zij de toekomst? En hoe kunnen we hen ondersteunen bij het kenbaar maken van en invulling geven aan deze wensen en ambities? In 2020 en 2021 hebben we drie groepsgesprekken georganiseerd om beter te begrijpen wat goed ouder worden voor deze mensen betekent. In december 2021 volgde een eerste ontwerpsessie om samen te verkennen of er een gespreksinstrument kan worden ontwikkeld voor ouderen die laaggeletterd zijn, gebaseerd op de Life and Vitality Assessment. Ook wordt de komende tijd de aanvullende literatuurstudie afgerond. We werken hierin samen met Stichting Lezen en Schrijven en vrijwilligersorganisatie Stichting ABC. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Hofje Codde en Van Beresteyn.

LOLit: Low Literacy at play
In Europees verband coördineren we het project LOLit: Low literacy at play. We trainen ouderen die laaggeletterd zijn volgens het principe van ‘betekenisvol spelen’. In een innovatieve training waarbij de ouderen zelf nauw worden betrokken, ontwikkelen we zes thematische sessies. Deze sociale bijeenkomsten hebben als doel de kennis en vaardigheden (zoals lezen, schrijven en digitale basisvaardigheden) op een betekenisvolle en plezierige manier te versterken. Ook zetten we in op ‘peer coaching’ (deelnemers coachen elkaar) gericht op (online) gezondheidsvaardigheden. Dit project is een samenwerking van Leyden Academy en de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken) en de Universiteit van Coimbra (Portugal). Het programma wordt in 2022 georganiseerd in Nederland (in Leiden en Rotterdam) voor ongeveer 60 deelnemers, en in Kopenhagen en Coimbra voor 40 deelnemers. Het project LOLit: Low Literacy at play wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Verhage of Jolanda Lindenberg.