Zomervisite

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor een opleiding in de zorg. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 110.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting ruim 140.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 10.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren.

Zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. Daarom brengen we middels Zomervisite (aankomende) studenten op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. Dat kan zijn in een door de student geregelde locatie of bemiddeld door de organisatie van Zomervisite. De bedoeling is het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 te laten zijn. In juli en augustus hebben 37 16- tot 25-jarigen samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernomen. Zo hebben ze gewandeld, koffie gedronken, een ijsje gegeten, boodschapjes gedaan, spelletjes gespeeld, foto’s bekeken en gekletst.

Klein gebaar, groot plezier
Het verbaasde veel deelnemers dat de ouderen vaak zo open zijn en veel over zichzelf en over vroeger vertellen. Wat de deelnemers vooral terugkregen van de ouderen was waardering. Ook bezorgde deze ervaring de deelnemers een duidelijker beeld van ouderen en van de zorg eromheen. Een paar deelnemers gaven van te voren al aan dat zij een zorgopleiding gaan doen en in de ouderenzorg willen gaan werken. Voor hen was dit een manier om ook in de praktijk te zien of dit bij hun past. Naar aanleiding van Zomervisite hebben enkele deelnemers zelfs de mogelijkheid van een welzijnscontract aangeboden gekregen.

‘De meneer waarmee ik ging wandelen vond het hartstikke leuk en fijn dat ik dat deed. En ja, dat maakt mij dan ook wel weer vrolijk.’ 

Beeldvorming van jongeren over ouderen
Aan Zomervisite koppelen we een onderzoek om zodoende inzicht te krijgen in de beeldvorming van jongeren rondom ouderen en de motivatie om met ouderen te werken. De evaluatie richt zich op de ervaringen van de deelnemers, hun beeldvorming van ouderen en de ouderenzorg, en procesevaluatie van het project zelf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van kwalitatieve interviews en ondersteunende vragenlijsten. Voorbeelden van vragen zijn: Hoe ervaren ouderen en jongeren het intergenerationele contact? Hoe draagt Zomervisite bij aan een betere beeldvorming over ouderen? In hoeverre motiveert Zomervisite jongeren daadwerkelijk om in de ouderenzorg te gaan werken? De resultaten van het onderzoek worden in een later stadium kenbaar gemaakt.

Heb je interesse om aan Zomervisite 2019 deel te nemen (als student of zorgorganisatie) of wil je meer informatie? Neem contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds: tel. 071-5240960, e-mail swart@jovisserfonds.nl.

Zomervisite wordt mogelijk gemaakt door het Jo Visser fonds en Leyden Academy on Vitality and Ageing.