Zomervisite, jong ontmoet oud

Met Zomervisite brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds jongeren in contact met ouderen in een zorgorganisatie. Ze ondernemen samen gezellige activiteiten op basis van de interesses van de ouderen. Zo brengen we jong en oud met elkaar op een plezierige manier in contact en laten we jongeren kennismaken met de ouderenzorg.

Meer ouderen, minder verzorgenden
Meer studenten kiezen voor een opleiding in de zorg. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 115.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting ruim 145.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 55.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren.

Zinvolle en leuke ontmoetingen in de ouderenzorg
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. Daarom brengen Leyden Academy en het Jo Visser fonds middels Zomervisite jongeren op een laagdrempelige manier in contact met ouderen en hun woon- en leefwereld. We maken daarbij gebruik van een door stichting JOW! ontwikkelde app. De bedoeling is het contact tussen jong en oud zoveel mogelijk 1-op-1 te laten zijn. Sinds de start van Zomervisite in 2017 hebben ruim honderdvijftig 16- tot 25-jarigen samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernomen. Zo hebben ze gewandeld, koffie gedronken, een ijsje gegeten, boodschapjes gedaan, spelletjes gespeeld, foto’s bekeken, gefietst op een duofiets en gekletst.

Klein gebaar, groot plezier
Het verbaasde veel deelnemers dat de ouderen vaak zo open zijn en veel over zichzelf en over vroeger vertellen. Wat ze vooral terugkregen van de ouderen was waardering. Ook bezorgde deze ervaring de deelnemers een duidelijker beeld van ouderen en van de zorg eromheen. Een paar deelnemers gaven van te voren al aan dat zij een zorgopleiding gaan doen en in de ouderenzorg willen gaan werken. Voor hen was dit een manier om ook in de praktijk te zien of dit bij hun past. Naar aanleiding van Zomervisite hebben enkele deelnemers zelfs de mogelijkheid van een welzijnscontract aangeboden gekregen.

“Ik ging altijd met een enorme glimlach weg en kwam blijer thuis na Zomervisite”, “Het is waardevol dat je meer van een andere generatie weet” en “Ik vond het zo leuk dat ik nu een opleiding in de zorg start en in de ouderenzorg een baan zoek” is een greep uit de vele enthousiaste reacties die we naar aanleiding van Zomervisite 2021 hebben ontvangen. Klik hier voor meer ervaringen van jongeren aan voorgaande Zomervisites.

Beeldvorming van jongeren over ouderen
Aan Zomervisite hebben we in 2018 en 2022 onderzoek gekoppeld om inzicht te krijgen in de beeldvorming van jongeren rondom ouderen en de motivatie om met ouderen te werken en hoe ouderen deze ontmoetingen ervaren. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van kwalitatieve interviews en ondersteunende vragenlijsten. Samenvattend laat die evaluatie zien dat alle betrokken partijen – contactpersonen binnen de zorgorganisaties, jongeren en ouderen – positieve dingen heeft gebracht, van ‘andere energie’ tot andere beeldvorming over ouderen en de ouderenzorg. Klik hier voor ons nieuwsbericht over Zomervisite 2022.

Meer weten over Zomervisite? Neem dan contact op met Danielle Swart, manager Jo Visser fonds of met stichting JOW! Wil je zelf Zomervisite organiseren? Klik dan hier voor de infographic.