Collectieve preventie in de wijk

In dit project onderzoeken we samen met thuiszorgorganisatie Buurtzorg in hoeverre thuiszorgteams kunnen bijdragen aan preventie in de wijk. De methode is ontleend aan het model van collectieve preventie uit Cuba. Misschien denkt u niet meteen aan dit Caribische eiland. Het zorgbudget per inwoner is er tien keer lager dan in de Verenigde Staten, en toch is er nauwelijks verschil in (gezonde) levensverwachting. Bij gebrek aan grote budgetten zetten de Cubanen vooral in op preventie. Met bijvoorbeeld círculos de abuelos, wat letterlijk ‘kring van opa’s en oma’s’ betekent en die per wijk georganiseerd zijn. In 12.000 van deze kringen komen in totaal 800.000 Cubaanse ouderen drie keer per week bij elkaar om te dansen en kletsen.

“Werken vanuit de relatie met de cliënt is de reden waarom ik voor de wijk heb gekozen. Vanuit Cuba heb ik het ‘waardengestuurd werken’ meegenomen. Voor mij betekent dat ‘terug naar de basis’.” – Hanneke, Buurtzorg

In Cuba is collectieve preventie al jaren een beproefd model. Nadat enkele jaren geleden de eerste thuiszorgteams bij Cubaanse collega’s in de leer te zijn geweest, gaan vijfentwintig teams van Buurtzorg in kaart brengen hoe ze aan preventie in de wijk kunnen bijdragen. Drie teams van Buurtzorg zijn in Cuba geweest en mede door het succes dat zij boeken, gaan nu achttien teams hiermee aan de slag. Het project is in september 2021 van start gegaan en duurt vijf jaar. Leyden Academy onderzoekt en evalueert het project en levert ook een bijdrage aan de opleiding van de teams.

“Wij komen in de wijk veel chronisch zieken tegen. Omdat de kans op chronische ziekten flink te verminderen is door gezond te leven, zijn we op zoek gegaan naar hoe we dat in ons wijkwerk konden toepassen. En dat heeft resultaat.” – Ryan Op de Weegh en Brechtje Fleuren, wijkverpleegkundigen in Nijmegen Oost

Neem voor meer informatie contact op met David van Bodegom.