Tineke Abma

Prof. dr. Tineke A. Abma is sinds 1 december 2019 directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Het perspectief van de oudere zelf als vertrekpunt nemen en oog houden voor de verschillen tussen mensen, is zowel haar persoonlijke drijfveer als de rode draad in de onderzoeken en activiteiten van Leyden Academy.

Tineke is voor één dag in de week verbonden aan het Amsterdam UMC (VU Medisch Centrum) als hoogleraar Participatie & Diversiteit. Zij is opgeleid als verpleegkundige en promoveerde in 1996 in Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2002 tot 2009 werkte ze als associate professor aan de Universiteit van Maastricht, waarna ze de overstap maakte naar Amsterdam waar zij werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg.

Tineke is lid van de raad van toezicht van ReumaNederland (sinds 2015) en van zorgorganisatie Cordaan (sinds 2013) waar zij tevens lid is van de Auditcommissie Zorg. Zij is geboren in Joure (Friesland) en woont nu in Rotterdam. Tineke is getrouwd en heeft drie kinderen.

Thema’s
Participatie van (oudere) burgers in zorg, beleid en onderzoek, mantelzorg, langdurige zorg, ethiek, diversiteit en inclusie, Wmo, participatiesamenleving

Een greep uit de media


Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
Linkedin