Tineke Abma

Prof. dr. Tineke A. Abma is sinds 1 december 2019 directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Het perspectief van de oudere zelf als vertrekpunt nemen en oog houden voor de verschillen tussen mensen, is zowel haar persoonlijke drijfveer als de rode draad in de onderzoeken en activiteiten van Leyden Academy.

Voor één dag in de week is Tineke verbonden aan het Amsterdam UMC (VU Medisch Centrum) als hoogleraar Participatie & Diversiteit. Zij is opgeleid als verpleegkundige en promoveerde in 1996 in Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2002 tot 2009 werkte ze als associate professor aan de Universiteit van Maastricht, waarna ze de overstap maakte naar Amsterdam waar zij werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg.

Tineke is (co-)auteur van diverse boeken, zoals Participatory research for health and social well-being (2018), Evaluation for a Caring Society (2018), Herinneringen en dromen van zeggenschap. Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg (2010) en Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk (2006).

Tineke is lid van de raad van toezicht van ReumaNederland (sinds 2015) en zorgorganisatie Cordaan (sinds 2013) waar zij tevens lid is van de Auditcommissie Zorg, en voorzitter van Stichting Waardenwerk (sinds 2020). Zij is geboren in Joure (Friesland) en woont nu in Rotterdam. Tineke is getrouwd en heeft drie kinderen.

Thema’s
Participatie van (oudere) burgers in zorg, beleid en onderzoek, mantelzorg, langdurige zorg, ethiek, diversiteit en inclusie, Wmo, participatiesamenleving, veerkracht, innovaties en inclusieve ouderenzorg

In de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van Tineke’s wetenschappelijke publicaties. Hieronder vindt u een selectie van recente, relevante artikelen:

Proefschriften
Tineke begeleidde meer dan dertig promovendi naar een succesvolle promotie. Hieronder vindt u enkele proefschriften uitgelicht op het terrein van veerkracht en participatie van ouderen en inclusieve ouderenzorg:

  • Rosalie Metze. Independence or interdependence? A responsive evaluation of Family Group Conferencing for older adults (2016)
  • Maaike Muntinga. Together toward transition. Implementing a comprehensive care program for frail, older people in primary care (2016)
  • Miranda Snoeren. Working + Learning. A complexity approach to workplace learning within residential care for older people (2015)
  • Bienke Janssen. Resilience and old age. Community care from an insider and empowerment perspective (2014)
  • Jill Bindels. Caring for community-dwelling frail older people. A responsive evaluation (2014)
  • Lena van Gastel. Verantwoordelijkheden van bestuurders in de ouderenzorg. Naar moreel constructivistisch leiderschap (2013)
  • Fenna van Nes. Everyday activities of aging couples. Challenges in the face of declining health (2013)
  • Vivianne Baur. Participation & partnership. Developing the influence of older people in residential care homes (2012)
  • Sandra van der Dam. Ethics support in elderly care. Developments and specific needs for ethics support and an evaluation of Moral Case Deliberation in two Dutch elderly care organizations (2012)

Contact
E-mail
LinkedIn