Tineke Abma

Prof. dr. Tineke A. Abma is sinds 1 december 2019 directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Het perspectief van de oudere zelf als vertrekpunt nemen en oog houden voor de verschillen tussen mensen, is zowel haar persoonlijke drijfveer als de rode draad in de onderzoeken en activiteiten van Leyden Academy.

Tineke is sinds juli 2021 bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Op 23 juni 2023 sprak Tineke haar oratie ‘The Art of Belonging’ uit naar aanleiding van haar benoeming. Belonging verwijst naar een fundamenteel menselijk verlangen om erbij te horen, zonder je te hoeven aanpassen, gewoon door te zijn wie je wilt zijn. Het is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet voor ouderen en degenen die niet in een hokje passen. Tineke leidt daartoe onderzoek ter versterking van de positie van ouderen en oudere patiënten in zorg, beleid en wetenschappelijk onderzoek. De inclusie en maatschappelijke participatie van mensen in een kwetsbare situatie hebben haar bijzondere aandacht.

Tineke tot 1 januari 2022 verbonden aan het Amsterdam UMC (locatie VUmc) als hoogleraar Participatie & Diversiteit. Tineke is opgeleid als verpleegkundige en promoveerde in 1996 in Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2002 tot 2009 werkte ze als associate professor aan de Universiteit van Maastricht, waarna ze de overstap maakte naar Amsterdam waar zij werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg.

Tineke is (co-)auteur van diverse boeken, zoals Zeggenschap in wetenschap (2007),  Participatory research for health and social well-being (2019), Evaluation for a Caring Society (2018), Herinneringen en dromen van zeggenschap. Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg (2010) en Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk (2006).

Tineke is medeoprichter van het Centrum voor Cliëntervaringen in 2014 en initiatiefnemer van de School for Participation in 2018. Sinds 2020 is zij lid van de wetenschappelijke raad van Insituut GAK en voorzitter van Stichting Waardenwerk.

Thema’s
Participatie van (oudere) burgers in zorg, beleid en onderzoek, mantelzorg, langdurige zorg, ethiek, diversiteit en inclusie, Wmo, participatiesamenleving, veerkracht, innovaties en inclusieve ouderenzorg, kunst in de zorg

Contact
E-mail
LinkedIn

In de media

Wetenschappelijke artikelen
Tineke publiceerde meer dan 150 internationale wetenschappelijke artikelen (H-index 46), klik hier voor een overzicht. Hieronder vindt u een selectie van recente, relevante artikelen:

Proefschriften
Tineke begeleidde meer dan veertig promovendi naar een succesvolle promotie. Hieronder vindt u enkele proefschriften uitgelicht op het terrein van veerkracht en participatie van ouderen en inclusieve ouderenzorg:

 • Simona Karbounairis. Let’s tango! Integrating professionals’ lived experiences in the transformation of meantla health services (2023)
 • Saskia Elise Duijs, The Caring Class. Precarization of paid care workers in long-term care and its relation to health: an intersectional perspective (2023)
 • Barbara Groot. Ethics of Participatory Health Research. Insights from a reflective journey (2021)
 • Mirjam Stuij. Physical activity in type 2 diabetes care. A critical narrative study (2021)
 • Susan Woelders. Power-full Patient Participation. Opening spaces for silenced knowledge (2020)
 • Christi Nierse. Collaborative user involvement in health research agenda setting (2019)
 • Rosalie Metze. Independence or interdependence? A responsive evaluation of Family Group Conferencing for older adults (2016)
 • Maaike Muntinga. Together toward transition. Implementing a comprehensive care program for frail, older people in primary care (2016)
 • Miranda Snoeren. Working + Learning. A complexity approach to workplace learning within residential care for older people (2015)
 • Bienke Janssen. Resilience and old age. Community care from an insider and empowerment perspective (2014)
 • Jill Bindels. Caring for community-dwelling frail older people. A responsive evaluation (2014)
 • Lena van Gastel. Verantwoordelijkheden van bestuurders in de ouderenzorg. Naar moreel constructivistisch leiderschap (2013)
 • Fenna van Nes. Everyday activities of aging couples. Challenges in the face of declining health (2013)
 • Vivianne Baur. Participation & partnership. Developing the influence of older people in residential care homes (2012)
 • Sandra van der Dam. Ethics support in elderly care. Developments and specific needs for ethics support and an evaluation of Moral Case Deliberation in two Dutch elderly care organizations (2012)