Truus Teunissen

Sinds half november 2021 is Truus op vrijwillige basis verbonden aan Leyden Academy. Hier richt ze zich met name op de participatie van ouderen in onderwijs en onderzoek. Truus maakt deel uit van het projectteam dat onderzoek deed naar kunst in de langdurige zorg waar Leyden Academy en Amsterdam UMC samen in optrokken. Truus zet haar eigen ervaringen op het gebied van leven met meerdere chronische ziektes om in beelden en combineert dit met haar wetenschappelijke kennis als onderzoeker en adviseur op het gebied van participatie en kunst in de zorg.

Truus heeft een achtergrond als zorgcoördinator in de langdurige(ouderen) thuiszorg. Daarna werkte ze onder andere vijftien jaar bij het Longfonds waar ze de participatie van longpatiënten in gezondheidsonderzoek vormgaf en coördineerde. In  2014 promoveerde Truus aan Amsterdam UMC op onderzoek naar welke waarden en criteria mensen met een chronische ziekte of beperking belangrijk vinden in onderzoek, zorg en beleid. De laatste acht jaar participeert zij in twee programmacommissies van ZonMw: Ethiek en Gezondheid en VoorElkaar, waarin ze zich bezig houdt met betekenisvolle participatie en inclusie van patiënten en cliënten in projecten en onderzoeken.

Thema’s
Participatie van (oudere) burgers en patiënten in zorg, beleid, onderwijs en onderzoek, zorgethiek, inclusie, kunst in de zorg, ervaringsdeskundigheid, laaggeletterdheid

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn