Truus Teunissen

Sinds november 2021 is Truus Teunissen als gastonderzoeker verbonden aan Leyden Academy, waar zij zich met name richt op betekenisvolle participatie en zeggenschap van burgers, patienten en ouderen in onderzoek, zorg en praktijk.

Truus maakt deel uit van het projectteam dat onderzoek deed naar de waarde van kunst in de langdurige zorg waar Leyden Academy en Amsterdam UMC samen in optrokken. Truus zet haar eigen ervaringskennis op het gebied van leven met meerdere chronische ziektes om in beelden en combineert dit met haar wetenschappelijke kennis als onderzoeker en adviseur op het gebied van participatie en kunst in de zorg. Momenteel leidt ze het project Helende kunst, waarin onderzoek wordt gedaan naar hoe patiënten, naasten en bezoekers de schilderijen, beelden, tekeningen en foto’s in het ziekenhuis LUMC beleven en wat dit voor hen betekent.

Truus heeft een achtergrond als zorgcoördinator in de langdurige(ouderen) thuiszorg. Daarna werkte ze onder andere vijftien jaar bij het Longfonds waar ze de participatie van longpatiënten in gezondheidsonderzoek vormgaf en coördineerde. In 2014 promoveerde zij aan Amsterdam UMC/VU op onderzoek naar welke waarden en criteria mensen met een chronische ziekte of beperking belangrijk vinden in onderzoek, zorg en beleid. De laatste acht jaar participeert zij in twee programmacommissies van ZonMw – Ethiek en Gezondheid en VoorElkaar – waarin ze zich bezig houdt met betekenisvolle participatie en inclusie van burgers, patiënten en cliënten in projecten en onderzoeken.

Thema’s
Participatie van (oudere) burgers en patiënten in zorg, beleid, onderzoek; zorgethiek; inclusie; kunst in de zorg; ervaringsdeskundigheid; laaggeletterdheid.

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn