FRIEND – Vrienden maken op latere leeftijd

Vrienden maken op latere leeftijd
Vriendschappen zijn een bron van stimulans, plezier en steun. Als je vriendenkring ongewild kleiner wordt, kun je je eenzaam voelen. En op latere leeftijd is er soms een drempel om contact te maken. Het Europese project FRIEND ontwikkelt daarom een vriendschapscursus voor ouderen. Dit project is een vervolg op de online vriendschapscursus en helpt ouderen om nieuwe vrienden te maken of bestaande contacten te verbeteren. De deelnemers bouwen stap voor stap zekerheid op om initiatief te tonen en contact te leggen. Op deze manier leren ze sociaal actiever te worden op een manier die bij ze past en worden ouderen uit hun isolement gehaald.

De cursus
De vriendschapscursus wordt ontwikkeld door een consortium van Europese partners in samenwerking met ouderen en trainers. De cursus wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van verschillende leervormen zoals theorie, oefeningen, opdrachten en video’s. Ook wordt er gewerkt aan een toolkit met een train-de-trainer-programma zodat de cursus op veel plekken kan worden gegeven. De cursus zal worden getest met ouderen en trainers.

Europees consortium
Het consortium dat de cursus ontwikkelt, heeft partners uit heel Europa met verschillende expertises en is in januari 2024 gestart. Het FRIEND-projectteam bestaat uit de volgende partners: Stichting Gouden Dagen (Nederland), Leyden Academy (Nederland), Akademia Humanistyczno Ekonomica (Polen), Approximar (Portugal), Anziani e Non Solo (Italië) en  Fundacion Harena (Spanje). Dit project wordt mogelijk gemaakt door Erasmus+ en de Europese Unie.