Verhalen met zorg

In het Europese project ‘Verhalen met zorg’ ontwikkelden we verhalend volwassenenonderwijs voor beroepsgroepen in de gezondheidszorg die in het (vervolg)beroepsonderwijs vaak vergeten worden. Dit willen we bereiken door verpleegkundigen en welzijnsprofessionals op te leiden in persoonsgerichte zorg door te luisteren, interpreteren en begrijpen van verhalen.

Activiteiten
We implementeren en wisselen ervaringen uit in twee trainingen van verhalend onderwijs in Nederland en Spanje. We onderscheiden vier activiteiten: 1) via een kick-off meeting in co-creatie met zorgprofessionals de inhoud en planning van de training voorbereiden, 2) de training ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren 3) de training evalueren via vragenlijsten en discussiegroepen en 4) bevindingen verspreiden in een hybride bijeenkomst, een handboek, belangrijke aanbevelingen en online platform.

Impact
Deze op verhalen gebaseerde training stelt zorgverleners in staat verhalen van oudere volwassenen te verzamelen, te begrijpen, te luisteren en te interpreteren. Dit soort trainingen helpt bij het afstemmen op de wederkerigheid van een zorgrelatie en zorgt voor een betere persoonsgerichte zorg. We willen ook de waarde onderzoeken van verhalend onderwijs voor groepen die worden verwaarloosd of moeilijk toegang hebben tot geschikte beroepsopleidingen die passen bij hun dagelijkse praktijk.

Kijk voor meer informatie op caringstories.eu!

De looptijd van dit project is van 1 september 2022 tot en met 31 januari 2024 en wordt mogelijk gemaakt door het Erasmus+ programma.