Honours Class Innovating Health and Well-being

Jaarlijks organiseren Leyden Academy, Universiteit Leiden, het LUMC en PLNT Leiden de Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship. Deze intensieve cursus maakt onderdeel uit van Master Honours Classes, speciale extra curriculaire vakken voor talentvolle en gemotiveerde masterstudenten. Zij werken in multidisciplinaire teams aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en welbevinden en hopen met hun ontwikkelde innovaties positief bij te dragen aan de vraagstukken waarmee we ons in deze tijd geconfronteerd zien.

Het curriculum start met het definiëren en analyseren van het probleem, gevolgd door design thinking-processen (creativiteit en innovatie), het beter begrijpen van de eindgebruiker en testen met MVP’s (minimum viable product or service), en sluit af met het toetsen of de oplossing levensvatbaar is via business modelling en value proposition.

2023-editie: Scarcity in Health and Well-being
Van april tot en met juni 2023 vindt de vierde editie van de Honours Class Innovating Health and Well-being plaats. Deze editie heeft als thema Scarcity in Health and Well-being. In negen intensieve weken zullen gemotiveerde masterstudenten meer leren over innovaties, veranderingen, en uitdagingen op het gebied van gezondheid en welbevinden, en met design thinking-technieken aan de slag gaan. Door onderzoek, interviews, brainstorming en het testen van hun bevindingen, werken de studenten toe naar een oplossing voor het door hun gekozen probleem in de vorm van een eindproduct of dienst.

Eerdere edities
De challenges in 2020 en 2021 stonden in het teken van de coronapandemie. In 2021 gingen twee teams aan de slag om passende informatie over het virus en vaccinatie bij mensen met laaggeletterdheid te krijgen. Een team bedacht een videokaart met uitleg in begrijpelijke taal die via laagdrempelige plekken zoals de huisarts of een taalinstituut kan worden verspreid. Het andere team richtte zich specifiek op jongeren en bedacht grappige TikTok-filmpjes waarin belangrijke informatie over vaccinatie aan bod kwam. Lees hier meer over de slotbijeenkomst van de editie 2021 en over de oplossingen die de zes teams hebben gepresenteerd voor hun maatschappelijke challenge.

Het winnende team van de editie 2020 met hun shining hug pillow is in ieder geval kansrijk. Het kussen geeft licht als er op twee plekken tegelijk mee wordt geknuffeld. De innovatie was bedacht voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan van waarde zijn voor iedereen die fysiek contact mist door de coronamaatregelen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Op de foto houdt een bewoner van het Thomashuis het kussen vast tijdens het face-timen met zijn zus.

De editie van 2022 had als thema Future Proof Health(care). De studenten kwamen met creatieve oplossingen voor hun gekozen onderwerp. Zo richtte een groep zich op menstruatieschaamte en de belemmering die menstruatie werkende vrouwen kan bezorgen. Daartoe organiseerde de studenten de Period Fair, waarbij informatie over menstruatie werd verschaft. Andere innovaties waren een gezonde snack box (Fun Meals) voor kinderen die na de zwemles trek hebben en dan vaak een ongezonde snack eten, een PhD-common room ter bevordering van de mentale gezondheid van PhD-studenten, en de Everybody App ter bevordering van de communicatie tussen pubers en gezondheidsprofessionals.

Neem voor meer informatie contact op met Marleen Dohmen.