Honours Class Innovating Health and Well-being

Van 12 april tot 17 juni 2021 verzorgden Leyden Academy, Universiteit Leiden, het LUMC en PLNT Leiden de tweede editie van de Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship. Deze intensieve opleiding maakt onderdeel uit van Master Honours Classes, speciale extra curriculaire vakken voor talentvolle en gemotiveerde masterstudenten die in multidisciplinaire teams werken aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en welbevinden.

Gezien de bijzondere tijd waarin we ons bevinden, zijn deze uitdagingen gerelateerd aan de coronacrisis. In negen weken tijd hebben vijftig (editie 2020) en dertig (editie 2021) studenten zich via een virtuele leerervaring vastgebeten in vraagstukken als:

  • Hoe blijven we in contact met zelfstandig wonende ouderen die niet beschikken over digitale middelen?
  • Hoe leggen we de maatregelen uit aan kinderen, jongeren, mensen die laaggeletterd zijn of mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe houden we (het beperkte aantal) hulpverleners gezond, terwijl ze voor kwetsbare mensen zorgen en thuis een gezin hebben?
  • Hoe kunnen we in deze tijd omgaan met eenzaamheid onder studenten, jongeren en senioren?
  • Hoe moeten we omgaan met ‘social distancing’ in de laatste fase van iemands leven?
Bewoner van het Thomashuis houdt het kussen vast tijdens het face-timen met zijn zus.

Het curriculum startte met het definiëren en analyseren van het probleem, gevolgd door design thinking-processen (creativiteit en innovatie), het beter begrijpen van de eindgebruiker en testen met MVP’s (minimum viable product or service), en sloot af met het toetsen of de oplossing levensvatbaar is, via business modeling en value proposition.

We hopen dat de ontwikkelde innovaties positief zullen bijdragen aan de vraagstukken waarmee we ons in deze tijd geconfronteerd zien. Het winnende team van de editie 2020 met hun shining hug pillow is elk geval kansrijk. Het kussen geeft licht als er op twee plekken tegelijk mee wordt geknuffeld. De innovatie was bedacht voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan van waarde zijn voor iedereen die fysiek contact mist door de coronamaatregelen, zoals de bewoners van verpleeghuizen.

Lees hier meer over de slotbijeenkomst van de editie 2021 en over de oplossingen die de zes teams hebben gepresenteerd voor hun maatschappelijke ‘challenge’.

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Verhage.