Honours Class Innovating Health and Well-being

Jaarlijks organiseren Leyden Academy, Universiteit Leiden, het LUMC en PLNT Leiden de Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship. Deze intensieve cursus maakt onderdeel uit van Master Honours Classes, speciale extra curriculaire vakken voor talentvolle en gemotiveerde masterstudenten. Zij werken in multidisciplinaire teams aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en welbevinden.

Bewoner van het Thomashuis houdt het kussen vast tijdens het face-timen met zijn zus.

Het curriculum start met het definiëren en analyseren van het probleem, gevolgd door design thinking-processen (creativiteit en innovatie), het beter begrijpen van de eindgebruiker en testen met MVP’s (minimum viable product or service), en sluit af met het toetsen of de oplossing levensvatbaar is via business modeling en value proposition.

Studenten hopen met hun ontwikkelde innovaties positief bij te dragen aan de vraagstukken waarmee we ons in deze tijd geconfronteerd zien. Het winnende team van de editie 2020 met hun shining hug pillow is in ieder geval kansrijk. Het kussen geeft licht als er op twee plekken tegelijk mee wordt geknuffeld. De innovatie was bedacht voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan van waarde zijn voor iedereen die fysiek contact mist door de coronamaatregelen, zoals de bewoners van verpleeghuizen.

Lees hier meer over de slotbijeenkomst van de editie 2021 en over de oplossingen die de zes teams hebben gepresenteerd voor hun maatschappelijke ‘challenge’.

Neem voor meer informatie contact op met Marleen Dohmen.