Honours Class Innovating Health and Well-being

Jaarlijks organiseren Leyden Academy, Universiteit Leiden, het LUMC en PLNT Leiden de Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship. Deze intensieve cursus maakt onderdeel uit van Master Honours Classes, speciale extra curriculaire vakken voor talentvolle en gemotiveerde masterstudenten. Zij werken in multidisciplinaire teams aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en welbevinden en hopen met hun ontwikkelde innovaties positief bij te dragen aan de vraagstukken waarmee we ons in deze tijd geconfronteerd zien.

Het curriculum start met het definiëren en analyseren van het probleem, gevolgd door design thinking-processen (creativiteit en innovatie), het beter begrijpen van de eindgebruiker en testen met MVP’s (minimum viable product or service), en sluit af met het toetsen of de oplossing levensvatbaar is via business modelling en value proposition.

2024/2025 editie: ‘Making impact: bridging research and society for inclusive health and wellbeing’
Met deze Honours Class richten we ons op het bijbrengen van participatieve onderzoeksvaardigheden. Studenten leren onderzoek naar en kennis over gezondheid en welzijn inclusief te maken, en hun impact in de praktijk te vergroten. Studenten krijgen theoretisch onderwijs van gastdocenten en diverse medewerkers van Leyden Academy. Daarnaast voeren ze een participatief deelonderzoek uit in de vorm van een research challenge bij lopende projecten van Leyden Academy. Deze editie loopt van november 2024 tot en met februari 2025. Vragen over deze editie? Contact Lieke de Kock via kock@leydenacademy.nl.

Eerdere edities
2023
Van april tot en met juni 2023 vond de vierde editie van de Honours Class Innovating Health and Well-being plaats, met als thema Scarcity in Health and Well-being. In negen intensieve weken leerden dertien gemotiveerde masterstudenten meer over innovaties, veranderingen, en uitdagingen op het gebied van gezondheid en welbevinden, en gingen ze met design thinking-technieken aan de slag. Door onderzoek, interviews, brainstorming en het testen van hun bevindingen, werkten de studenten in drie teams toe naar een oplossing voor het door hun gekozen probleem in de vorm van een eindproduct of dienst.

2022
De editie van 2022 had als thema Future Proof Health(care). De studenten kwamen met creatieve oplossingen voor hun gekozen onderwerp. Zo richtte een groep zich op menstruatieschaamte en de belemmering die menstruatie werkende vrouwen kan bezorgen. Daartoe organiseerde de studenten de Period Fair, waarbij informatie over menstruatie werd verschaft. Andere innovaties waren een gezonde snack box (Fun Meals) voor kinderen die na de zwemles trek hebben en dan vaak een ongezonde snack eten, een PhD-common room ter bevordering van de mentale gezondheid van PhD-studenten, en de Everybody App ter bevordering van de communicatie tussen pubers en gezondheidsprofessionals.

2021
In 2021 gingen twee teams aan de slag om passende informatie over het virus en vaccinatie bij mensen met laaggeletterdheid te krijgen. Een team bedacht een videokaart met uitleg in begrijpelijke taal die via laagdrempelige plekken zoals de huisarts of een taalinstituut kan worden verspreid. Het andere team richtte zich specifiek op jongeren en bedacht grappige TikTok-filmpjes waarin belangrijke informatie over vaccinatie aan bod kwam. Lees hier meer over de slotbijeenkomst van de editie 2021 en over de oplossingen die de zes teams hebben gepresenteerd voor hun maatschappelijke challenge.

2020
Het winnende team van de editie 2020 met hun shining hug pillow is in ieder geval kansrijk. Het kussen geeft licht als er op twee plekken tegelijk mee wordt geknuffeld. De innovatie was bedacht voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan van waarde zijn voor iedereen die fysiek contact mist door de coronamaatregelen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Op de foto houdt een bewoner van het Thomashuis het kussen vast tijdens het face-timen met zijn zus.

Neem voor meer informatie contact op met Marleen Dohmen.