Honours Class Innovating Health and Well-being

Jaarlijks organiseren Leyden Academy, Universiteit Leiden, het LUMC en PLNT Leiden de Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship. Deze intensieve cursus maakt onderdeel uit van Master Honours Classes, speciale extra curriculaire vakken voor talentvolle en gemotiveerde masterstudenten. Zij werken in multidisciplinaire teams aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en welbevinden en hopen met hun ontwikkelde innovaties positief bij te dragen aan de vraagstukken waarmee we ons in deze tijd geconfronteerd zien.

Het curriculum start met het definiëren en analyseren van het probleem, gevolgd door design thinking-processen (creativiteit en innovatie), het beter begrijpen van de eindgebruiker en testen met MVP’s (minimum viable product or service), en sluit af met het toetsen of de oplossing levensvatbaar is via business modelling en value proposition.

2023-editie: Scarcity in Health and Well-being
Van april tot en met juni 2023 vond de vierde editie van de Honours Class Innovating Health and Well-being plaats, met als thema Scarcity in Health and Well-being. In negen intensieve weken leerden dertien gemotiveerde masterstudenten meer over innovaties, veranderingen, en uitdagingen op het gebied van gezondheid en welbevinden, en gingen ze met design thinking-technieken aan de slag. Door onderzoek, interviews, brainstorming en het testen van hun bevindingen, werkten de studenten in drie teams toe naar een oplossing voor het door hun gekozen probleem in de vorm van een eindproduct of dienst (zie hieronder).

PsyConnect
Het team richtte zich op het verbeteren van de matches tussen hulpvragers en zorgverleners in de mentale gezondheidszorg. Uit gesprekken met medestudenten en professionals kwam naar voren dat hulpvragers behoefte hebben aan autonomie en zelf graag hun zorgverlener willen kiezen. Het team ging hiermee aan de slag en ontwikkelde het platform ‘PsyConnect’, waarmee de hulpvrager makkelijker de juiste zorgverlener kan vinden die aansluit op zijn/haar persoonlijke behoefte.

EURconnect
Een ander team ging aan de slag met het ontwikkelen van een app waar studenten alle relevante informatie kunnen vinden op sociaal gebied en met betrekking tot hun academische loopbaan. Uit hun onderzoek bleek dat medestudenten een plek missen waar zij alle relevante informatie kunnen vinden die betrekking heeft op het studentenleven. Bijvoorbeeld over wonen, mentale gezondheid en peer coaches.

Hidden hunger
Het laatste team ging de uitdaging aan om een oplossing te ontwikkelen voor ondervoeding onder basisschoolkinderen. Het gaat hier om een tekort aan vitamines en mineralen. In hun pitch demonstreerden zij hun oplossing om kinderen spelenderwijs meer te leren over gezonde voeding aan de hand van een maaltijdplanning. Op een magnetisch bord kunnen voedingsmiddelen worden gecombineerd en recepten worden bedacht.

Eerdere edities
2022
De editie van 2022 had als thema Future Proof Health(care). De studenten kwamen met creatieve oplossingen voor hun gekozen onderwerp. Zo richtte een groep zich op menstruatieschaamte en de belemmering die menstruatie werkende vrouwen kan bezorgen. Daartoe organiseerde de studenten de Period Fair, waarbij informatie over menstruatie werd verschaft. Andere innovaties waren een gezonde snack box (Fun Meals) voor kinderen die na de zwemles trek hebben en dan vaak een ongezonde snack eten, een PhD-common room ter bevordering van de mentale gezondheid van PhD-studenten, en de Everybody App ter bevordering van de communicatie tussen pubers en gezondheidsprofessionals.

2021
In 2021 gingen twee teams aan de slag om passende informatie over het virus en vaccinatie bij mensen met laaggeletterdheid te krijgen. Een team bedacht een videokaart met uitleg in begrijpelijke taal die via laagdrempelige plekken zoals de huisarts of een taalinstituut kan worden verspreid. Het andere team richtte zich specifiek op jongeren en bedacht grappige TikTok-filmpjes waarin belangrijke informatie over vaccinatie aan bod kwam. Lees hier meer over de slotbijeenkomst van de editie 2021 en over de oplossingen die de zes teams hebben gepresenteerd voor hun maatschappelijke challenge.

2020
Het winnende team van de editie 2020 met hun shining hug pillow is in ieder geval kansrijk. Het kussen geeft licht als er op twee plekken tegelijk mee wordt geknuffeld. De innovatie was bedacht voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan van waarde zijn voor iedereen die fysiek contact mist door de coronamaatregelen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Op de foto houdt een bewoner van het Thomashuis het kussen vast tijdens het face-timen met zijn zus.

Neem voor meer informatie contact op met Marleen Dohmen.