Honours Class Innovating Health and Well-being

Vanaf 12 april tot 17 juni 2021 verzorgen Leyden Academy, Universiteit Leiden en PLNT Leiden de Honours Class Innovating Health and Well-being through Entrepreneurship. Deze Honours Class maakt onderdeel uit van Master Honours Classes, speciale extra curriculaire vakken voor talentvolle masterstudenten die in multidisciplinaire teams werken aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en welbevinden.

Gezien de bijzondere tijd waarin we ons bevinden, zijn deze uitdagingen gerelateerd aan de coronacrisis. In tien weken tijd hebben vijftig bachelor- en masterstudenten van Universiteit Leiden zich via een virtuele leerervaring vastgebeten in complexe vraagstukken als:

  • Hoe blijven we in contact met zelfstandig wonende ouderen die niet beschikken over digitale middelen?
  • Hoe leggen we de maatregelen uit aan kinderen, jongeren, mensen die laaggeletterd zijn of mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe houden we (het beperkte aantal) hulpverleners gezond, terwijl ze voor kwetsbare mensen zorgen en thuis een gezin hebben?
  • Hoe kunnen we in deze tijd omgaan met eenzaamheid onder studenten, jongeren en senioren?
  • Hoe moeten we omgaan met ‘social distancing’ in de laatste fase van iemands leven?
Bewoner van het Thomashuis houdt het kussen vast tijdens het face-timen met zijn zus.

Het curriculum startte met het definiëren en analyseren van het probleem, gevolgd door design thinking-processen (creativiteit en innovatie), het beter begrijpen van de eindgebruiker en testen met MVP’s (minimum viable product of service), en sloot af met het toetsen of de oplossing levensvatbaar is, via business modeling en value proposition.

We hopen dat de uiteindelijke innovaties positief zullen bijdragen aan de vraagstukken waarmee we ons in deze deze onwerkelijke tijd geconfronteerd zien. Het winnende team uit een vorige editie met het shining hug pillow is in ieder geval erg kansrijk. Het kussen geeft licht als er op twee plekken tegelijk mee wordt geknuffeld. De innovatie was bedacht voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan van waarde zijn voor iedereen die fysiek contact mist door de coronamaatregelen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Als zij het kussen knuffelen en de familie ook, bijvoorbeeld tijdens het beeldbellen of tijdens een ontmoeting op anderhalve meter afstand, dan licht het kussen op en geeft het een gevoel van directe verbondenheid.

Kijk voor meer informatie op de website Studiegids Universiteit Leiden.